Muayene

Pergel Vinç Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Pergel Vinç Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Yasal olarak, kaldırma ve iletme işlemleri yüzünden tehlikeli olan makineler için, bu risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik temel sağlık ve güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır. Dolayısıyla vinçler de insan sağlığı ve mal güvenliği açısından riskli makineler arasındadır. Üzerinde kaldırma özelliği yanında yürütme ve döndürme özellikleri de bulunan ve kaldırdığı yükleri çok yönlü hareket ettirme yeteneği bulunan kaldırma makinelerine vinç denmektedir. Köprülü vinçler, portal vinçler, kule vinçleri, mobil vinçler ve kablolu vinçler gibi vinç çeşitleri arasında pergel vinçler de bulunmaktadır.

Pergel vinçler, kolayca taşınabilen ve kaldırma işlemlerini basit ve esnek hale getiren vinçlerdir. Bazı türlerine ilave edilen hareket düzeni ile ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilir. Daha çok dar alanlarda veya bir makinanın çevresinde kullanılan standard vinçlerdir. Bazı işletmelerde arka arkaya dizili iş istasyonları arasında parça nakletmek için çok uygundur. Pergel vinçler standart olarak 250 kg’dan 5 tona kadar ağırlık kaldırabilmektedir. Bazı türleri kendinden kolonludur, bazı türleri ise mevcut kolona montaj edilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde pergel vinçler, kaldırma ve iletme makinaları grubunda ele alınmaktadır. Pergel vinçlerin, beyan edilen yükün en az 1,25 mislini kaldıracak ve askıda tutacak güce sahip olmaları ve bu yükü taşımaya ve dengede tutmaya imkan veren fren sistemlerine sahip olmaları gerekmektedir.

Muayene kuruluşları tarafından yapılan statik testlerde, vinçte aşırı yük altında yapısal bir kusur meydana gelip gelmediği kontrol edilmektedir. Dinamik testlerde ise vincin beklendiği şekilde çalışıp çalışmadığı ve herhangi bir arıza yapıp yapmadığı, azami çalışma yükü kullanılarak kontrol edilmektedir.

Firmamız, kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında pergel vinçlerin düzenli kontrol ve muayenelerini, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanmış standartlara uygun şekilde yapmaktadır. Bu konuda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 10116 Kaldırma ve taşıma makinaları – Vinçler – Muayene ve deney metotları
  • TS EN 12385-3+A1 Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri
  • TS ISO 4309 Vinçler – Tel halatlar – Muayene ve hizmet dışı bırakmak için uygulama kuralları