Muayene

Forklift Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Forklift Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Forklift Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Genelde büyük işletmelerde, limanlarda veya dev marketlerde yükleme, boşaltma ve taşıma işlerinde kullanılan ve emek ve zaman kayıplarını büyük ölçüde ortadan kaldıran forkliftler, ilgili yasal düzenlemelerde kaldırma ve iletme makinaları grubuna girmektedir. Taşıma kapasitlerine ve kullanıldıkları yerlere bağlı olarak liftlerin birçok çeşidi bulunmaktadır. Örneğin kullandıkları enerji kaynakları esas alınarak forkliftlerin bataryalı, benzinli, dizel, LPG’li veya elektrikli çeşitleri vardır. Hatta dar alanlarda kullanılan daha düşük kapasiteli modelleri de bulunmaktadır.

Çalışma prensibi, paletli yükleri önlerindeki iki uzun demir çubuğa yerleştirerek kaldırmak, taşımak ve istiflemek esasına dayanmaktadır.

Normal koşullarda forkliftlerin günlük bakım ve kontrolleri, bu araçları kullanan operatörler tarafından gerçekleştirilir. Bu yüzden bu operatörlerin, bilgili ve deneyimli olmaları, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylanmış bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Ehliyetli olmayan operatör çalıştıran kuruluşlar yasal açıdan sorumlu ve suçlu kabul edilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, forkliftlerin de içinde bulunduğu bütün kaldırma ve iletme makinalarının düzenli güvenlik kontrol ve muayenelerinin yaptırılmasını zorunlu tutmaktadır.

Forkliftler, ağır yük taşıdıkları için kullanımları sırasında çalışan sağlığı ve mal güvenliğini tehdit edecek tehlikeler ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu yüzden de riskli araçlar sınıfına girmektedir.

Sözü edilen yönetmelik esaslarına göre, başka yasal düzenlemelerde farklı bir süre belitrilmemişse, forkliftler her yıl en az bir kere periyodik kontrol ve muyaneden geçirilmek zorundadır. Bunun yanı sıra bu işlemlerin, makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler gibi sadece yetkili kişiler tarafından yapılmış olması gerekmektedir. Bu sayıların dışında başka kişilerin yapacakları kontrollerin bir geçerliliği yoktur.

Firmamız, yürürlükte olan yasal düzenlemeler çerçevesinde ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanmış olan standartlara ve kabul gören test yöntemlerine uyarak kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında forklift periyodik kontrol ve muayenelerini yapmaktadır. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 10689 Paletli istifleyiciler ve yüksek kaldırma platformlu istif makinaları kararlılık deneyleri
  • TS 10201 ISO 3184 İstif makinaları – Ulaştırma ve ayaklı tip – Kararlılık deneyleri
  • TS ISO 6055 Sürücülü, yüksek kaldırmalı istif makinalar – Başüstü koruyucular – Özellik ve deney
  • TS ISO 1074 Karşı ağırlıklı istif makinaları (forklift’ler) – Kararlılık deneyleri