Muayene

Değişken Erişimli Araç Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Değişken Erişimli Araç Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Kendinden tahrikli değişken erişimli araçlar da 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanılarak 2013 yılında yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına tabidir ve kaldırma ve iletme makinaları grubuna girmektedir. Bu nedenle bu araçların yılda en az bir kere, makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından kontrol ve muayene işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Firmamız, kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında kendinden tahrikli değişken erişimli araçların düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 1459+A3 Endüstriyel araçlarda güvenlik – Kendinden tahrikli değişken erişimli araçlar

Bu standart, kendi kendine hareket edebilen, sürücü tarafından çalıştırılan, değişken erişimli araçlara uygulanmaktadır. Standardın ilgili maddelerinde verilen yardımcı ekipmanlardan biri kullanılarak, bu araçların her çeşit yükü kaldırması amaçlanmaktadır. Bu standart, uzunluğu 6 metre olan, boyutları ve güvenlik özellikleri ISO 668 ve ISO 3874 standartlarında belirtilen, yük konteynerlerinin kaldırılmasına uygulanmaktadır.

  • TS EN ISO 3691-1 Endüstriyel araçlar – Güvenlik gereksinimleri ve doğrulama – Bölüm 1: Sürücüsüz kamyonlar, değişken erişimli kamyonlar ve yük taşıyan kamyonlar hariç kendinden tahrikli endüstriyel araçlar

Bu standart, ISO 5053 standardında tanımlanan, kendinden tahrikli endüstriyel kamyonların güvenlik gereksinimlerini ve bunların doğrulanmasına yönelik araçları içermektedir.

  • TS EN 1755 Endüstriyel taşıtlar – Güvenlik kuralları ve doğrulaması – Muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışma için tamamlayıcı gereksinimler

Bu standart, standardın ilgili maddesinde listelendiği şekilde, endüstriyel araçların normal çalışması, bakımı veya öngörülebilen yanlış kullanımı yüzünden ortaya çıkan tehlikelerden sakınmak veya en aza indirmek için gerekli kuralları kapsamaktadır.

  • TS EN 12895 Endüstriyel araçlar – Elektromanyetik uyumluluk

Bu standart, yerleşim alanlarında, ticari alanlarda, küçük ölçekli sanayi çevrelerinde kullanılan, güç kaynağı çeşidine bakılmaksızın ISO 5053 standardında tanımlandığı şekilde endüstriyel araçları, değişken erişimli araçları ve bu araçların elektrik veya elektronik sistemlerini kapsamaktadır.

  • TS ISO 5053 Motorlu endüstriyel araçlar – Terimler