Muayene

Monoray Vinç Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Monoray Vinç Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Monoray vinçler, tek bir ray üzerinde çalışarak kaldırma, yükleme, taşıma ve benzer işlerde kullanılan ve yasal düzenlemelerde kaldırma ve iletme grubu araçlar grubuna giren makinelerdir. Monoray vinçler daha çok kapalı alanlarda kullanılmaktadır. Monoray vinçlerde yatay hareket, yani taşıma fonksiyonu manuel olarak veya bir elektrikli motor ile sağlanmaktadır. Genelde monoray vinçler, işletmelerin talepleri doğrultusunda belli standartlar ve güvenlik koşulları çerçevesinde ve farklı kaldırma kapasitesilerine sahip olarak, farklı türlerde üretilmektedir.

Monoray vinçler sadece dizayn edildiği amaçlar doğrultusunda ve kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılmalıdır. Ayrıca olası tehlikerlerin farkında olan deneyimli ve eğitimli operatörler tarafından kullanılmalıdır. Herhangi bir arıza durumunda vincin çalışması hemen durdurulmalı ve arıza giderilmelidir. Bu kurallara uyulmadığı takdirde monoray vinçler insan sağlığı ve mal güvenliği bakımından risk yaratmaktadır.

Monoray vinçler prensip olarak yatay veya eğimli bir hat üzerinde yük taşımak için kullanılmaktadır. Fabrikalarda ve büyük işletmelerde kullanılan monoray vinçlerde genelde çelik halatlar, caraskal adı verilen türlerinde ise zincir kullanılmaktadır. Zincirli monoray vinçler, daha küçük boyutta oldukları için genelde küçük tonajlı yüklerin taşınmasında tercih edilmektedir. Çelik halatlar, zincire göre aynı yükü daha sessiz ve daha düzgün bir şekilde taşımaktadır. Bunun yanı sıra çok daha yükseklere ve hızlı bir şekilde yükleme yapmak için de zincirli monoray vinçler uygun bulunmaktadır.

Ağır yük taşıdıkları ve çalışanların sağlığını tehdit ettikleri için monoray vinçlerin periyodik kontrollerinin yaptırılması gerekmektedir. Bu zorunluluk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğidir. Normal koşullarda monoray vinçlerin beyan edilen yükün en az 1,25 katını kaldıracak ve askıda tutacak güçte olmaları ve bu yüke dayanıklı yük frenlerinin bulunması gerekmektedir.

Firmamız, kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında monoray vinçlerin periyodik kontrol ve muayenelerini, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanmış standartlara uygun şekilde yapmaktadır. Bu konuda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 10116 Kaldırma ve taşıma makinaları – Vinçler – Muayene ve deney metotları
  • TS EN 12385-3+A1 Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri
  • TS ISO 4309 Vinçler – Tel halatlar – Muayene ve hizmet dışı bırakmak için uygulama kuralları