Muayene

Platform Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Platform Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Ağır yük altında çalışan bir kaldırma ve iletme grubu araçlar da platformlardır. Yük kaldırma platformları, fabrikalarda bir montaj hattı üzerinde mazleme taşıma amacı ile kullanılan ve ağır çalışma koşullarına uygun olarak tasarlanmış makinalardır. Genelde gövdeleri çelik konstrüksiyondur. Platformların, üzerindeki yükü belli bir seviyeye yükseltmek için hidrolik kaldırma düzenekleri bulunmaktadır. Çeşitli modellerde üretilen platformların hepsinde de, herhangi bir kaza ile karşılaşmamak için hem aracın kendisini hem de bunu çalıştıran elemanları koruyacak güvenlik valfları bulunmaktadır. Yine de yük kaldırma platformları ağır işlerde kullanılmaktadır ve her zaman bir tehlike ile karşılaşma riski bulunmaktadır. Bu yüzden çalışanların sağlığı ve mal güvenliği açısından platformların kontrol altında tutulması gerekmektedir.

Yük kaldırma platformlarının birçok çeşidi bulunmaktadır. Örneğin araç kaldırma platformu, makaslı yükleme platformu, tek makaslı platform, çok makaslı plaform, alçak platform, hareketli platform ve benzerleri. Ancak hangi çeşidi kullanılıyor olursa olsun, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu açısından faaliyetlerinde platform kullanan işletmelerin bunları belli aralıklarda kontrol etme sorumlulukları bulunmaktadır. Herhangi bir kaza yaşanması durumunda platormların düzenli kontrollerinin yapılıp yapılmadığına mutlaka bakılmaktadır. Bu kontroller sırasında belirlenen ve giderilen aksaklıklar, ileride kötü tehlikeler yaşanmaması için önleyici niteliktedir.

Muayene ve test kuruluşları tarafından, platform muayeneleri yapılmadan önce de mutlaka daha önce yapılan muayene raporları ve daha önce tespit edilmiş problemler varsa bunların giderilip giderilmediği incelenmektedir.

Firmamız, yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanmış olan standartlara uyarak kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında platformların periyodik kontrol ve muayenelerini yapmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 280+A2 Yükseltilebilen seyyar iş platformları – Tasarım hesapları – Denge kriterleri – Yapım – Güvenlik – Muayene ve deneyler
  • TS EN 1495+A2 Kaldırma platformları – Sütunlu çalışma platformları
  • TS EN 12385-3+A1 Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri
  • TS EN 13157+A1 Vinçler (krenler) – Güvenlik – Elle tahrik edilen kaldırma teçhizatı
  • TS EN 818-6+A1 Kısa baklalı zincir – Kaldırma amaçları için – Güvenlik – Bölüm 6: Zincir sapanlar – İmalatçı tarafından temin edilecek kullanım ve bakım bilgileri için teknik şartname