Muayene

Spreader Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Spreader Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Spreaderler, başta limanlar olmak üzere konteyner kaldırılan bütün işyerlerinde kullanılan ve vincin aparatlığını yapan, vinç ile konteyner arasındaki bağlantıyı sağlayan araçlardır. Üç metre kadar yükseklikleri, beş altı metre kadar uzunlukları ve bir metre kadar genişlikleri bulunmaktadır. Ayaklarında bulunan dört adet tutucu parça konteyner üzerinde bulunan yuvalara bağlanır ve kaldırma işlemi bu şekilde gerçekleştirilir. Konteyner yerine bırakıldıktan sonra spreaderin tutucu parçaları açılır ve spreader serbest kalır.

Spreaderler 20 veya 40 tonluk konteynerleri kaldıracak güçte olabilir. Genel olarak her marka vince ve her marka konteynere uyacak şekilde üretilmektedir.

Esas olarak kaldırma makineleri ve araçları çalışma öncesinde operatörleri tarafından mutlaka kontrol edilmelidir. Bunun dışında bu makinaların zincirleri, çelik halatları, kancaları, kasnakları, sapanları, frenleri ve otomatik durdurucuları, yılda en azından bir defa makine mühendisleri, yüksek teknikerler ve teknikerler tarafından kontrol ve muayene edilmelidir. Bu yasal zorunluluk, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile, çalışanları sağlığını ve malların güvenliğini sağlamak amacı ile getirilen bir zorunluluktur. Ayrıca bu kontrolleri yapacak kuruluşların bağımsız, tarafsız ve güvenilir olmaları da gerekmektedir. Kontrol sonrasında hazırlanan belge işyerinde açılacak özel bir dosyada saklanmalıdır. Bütün kaldırma makinelerinde olduğu gibi spreaderlerin de, beyan edilen ağırlığının en az 1,25 katını güvenli bir şekilde kaldırması, askıda tutabilmesi ve bu yüke dayanacak güçte yük frenlerinin bulunması bir yasal zorunluluktur.

Genel olarak kaldırma makinelerinin kontrol kriterleri ve düzenli kontrol aralıkları, ilgili standartlarda yer almıyorsa, imalatçı firmanın öngördüğü kriterlere ve sürelere bağlı kalınarak kontrol ve muayene çalışmaları yapılmaktadır. Üretici firma da herhangi bir şey belirtmemişse, bu defa makinaların kullanıldığı işyeri ortamının koşulları, kullanım süresi ve kullanım sıklığı gibi faktörler dikkate alınarak yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre karar verilmektedir. Ancak her durumda düzenli kontrol aralığı, sözü geçen yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekmektedir.

Firmamız, kaldırma ve iletme makinalarının düzenli kontrolleri kapsamında spreaderlerin düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır.