Muayene

Mekanik, Hidrolik, Pnömatik Basit Kaldırıcılar Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Mekanik, Hidrolik, Pnömatik Basit Kaldırıcılar Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Bütün fabrikalarda, inşaat alanlarında, büyüklü küçüklü bütün işetmelerde, çalışan sağlığını ve iş güvenliğini tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması ve istenmeyen olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin mutlaka alınması gerekmektedir.

Genel olarak herhangi bir yükü bulunduğu yerden kaldırmaya, yer değiştirmeye ve başka bir yere indirmeye veya depolamaya yarayan, çoğu zaman kısa mesafelerde yükün yer değiştirme işlemini kendisi gerçekleştiren makina veya ekipmanlara kaldırma araçları adı verilmektedir. Esasında ağır bir yükü kaldırdıkları için tehlike yaratan kaldırma araçları, temel sağlık ve güvenlik koşullarını karşılamak zorundadır. Yaşanan iş kazalarında bakılırsa, kaldırma araçlarının neden olduğu kazalar, üretim hataları, kurulum hataları, yetersiz bakım ve kontrol işlemleri ve kullanım hataları yüzünden olmaktadır.

Mekanik, hidrolik veya pnömatik basit kaldırıcılar oldukça fonksiyonel oldukları için günümüzde fabrikalarda, işletmelerde, atölyelerde ve üretim tesislerinde çeşitli boylarda ve özelliklerde kullanılmaktadır. İnşaat, yol yapımı, madencilik ve tersaneler gibi birçok alanda bu makinalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Kaldırma makinalarında meydana gelen iş kazalarının başında şunlar gelmektedir: kaldırma makinelerinin enerji hatları ile temas etmesi (kazaların yüzde 45’i bu yüzdendir), kaldırılan yükün altında durma, makinenin devrilmesi, yükün düşmesi, makinanın düzenli kontrollerin yapılmamış olması, fazla yükleme yapılması.

Kaldırma makinalarının bir kısmı mekanik düzenek ile bir kısmı ise hidrolik düzenekle (sıvı ve yağın sıkıştırılması ile) çalışmaktadır. Bir kısım kaldırma makinaları da pnömatik düzenekle çalışmaktadır. Yani sıkışıtırılmış hava ile. Ancak hangi yöntem ile çalışırsa çalışsın bütün kaldırıcılar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince 2013 yılında yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına göre kaldırma ve iletme makinaları grubuna girmektedir ve yılda en az bir kere, makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından kontrol edilmek zorundadır.

Firmamız, kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında mekanik, hidrolik, pnömatik basit kaldırıcıların düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır. Bu standartlarda önemli tehlikelerden kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak amacı ile alınacak uygun teknik önlemler yer almaktadır.

Firmamız, kaldırma ve iletme makinalarının düzenli kontrolleri kapsamında mapaların periyodik kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır.