Muayene

Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Büyüklü küçüklü çeşitli işletmelerde, üretim tesislerinde ve atölyelerde, yapılan işin gereklerine uygun kaldırma ve iletme makinaları ve ekipmanları kullanılmaktadır. Bu donanımların periyodik olarak kontrol ve muayenelerinin yaptırılması yasal bir zorunluluktur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince 2013 yılında yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği de bu konuda çalışan sağlığını ve mal güvenliğini korumaya yönelik uyulması gereken minimum koşulları açıklamaktadır.

Uygulamada genelde iki çeşit platform kullanılmaktadır: asılı erişim donanımları ve mobil platformlar. Asılı erişim platformları halatlı platformlardır. İnşaatlarda kalıcı olarak veya özel amaçlar için geçici olarak kurulmaktadır. Sütunlu çalışma platformları da bu gruba girmektedir. Mobil platformlar ise, yükseltilebilen seyyar iş platformlarıdır. Bunların bir kısmının yük ağırlık merkezi, düşey izdüşümünün eksenleri içinde, bir kısmının ise devrilme eksenleri dışındadır.

Yükseltilebilen seyyar iş platformları, hareket özellikleri bakımından üç çeşittir. Bir kısmı sadece taşıma konumunda iken hareket edebilir. Bir kısmı şasi üzerindeki bir kontrol noktasından kumanda edilerek hareket edebilir. Bir kısmı da platform üzerindeki kontrol noktasından kumanda edilerek hareket edebilir.

Yukarıda sözü edilen yönetmelik gereğince kontrol ve muayene işlemlerinin makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılması gerekmektedir.

Firmamız, kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında yükseltilebilen seyyar platformların düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır. Bu standartlarda önemli tehlikelerden kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak amacı ile alınacak uygun teknik önlemler yer almaktadır. Kontrol ve muayene çalışmalarında dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 280+A2 Yükseltilebilen seyyar iş platformları – Tasarım hesapları – Denge kriterleri – Yapım – Güvenlik – Muayene ve deneyler
  • TS EN 1808 Asılı erişim donanımı güvenlik kuralları – Tasarım hesapları, kararlılık kriterleri, yapılış – Deneyler
  • TS EN 12159 İnşaat asansörleri – Personel ve malzeme taşımak için – Düşey kılavuz raylı, kabinli
  • TS EN 1495+A2 Kaldırma platformları – Sütunlu çalışma platformları
  • TS EN 12385-3+A1 Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri