Muayene

Çektirme Grubu (Zincirli ve Halatlı) Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Çektirme Grubu (Zincirli ve Halatlı) Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Kaldırma ve iletme araçlarının yanlış kurulması, hatalı kullanılması ve zamanında bakım ve kontrollerinin yaptırılmaması yüzünden ülkemizde ne yazık ki çok fazla iş kazası yaşanmaktadır. Bu olumsuz gelişmeleri önlemek amacı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından şu iki önemli yasal düzenleme yapılmıştır

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu yasal düzenlemeler, bir yandan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına ve mevcut sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesine yönelik esasları düzenlemekte, bir yandan da bu konudaki işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Özellikle sözü geçen yönetmelik, işyerlerinde kullanılan makinaların ve ekipmanların, kullanımına yönelik sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken minimum koşulları tespit etmektedir. Yönetmeliğin Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ekinde (Ek 3), bu konuda genel açıklamalar yanı sıra, kaldırma ve iletme ekipmanlarının neler olduğu, bunların kontrol periyodları ve kontrollerde dikkat edilmesi gerekli kontrol kriterleri ve ilgili standartlar açıklanmaktadır.

Bu açıklamalara göre zincirli ve halatlı çektirme grubu makinalar kaldırma ve iletme makinaları sınıfına girmektedir ve bu makinaların, ilgili standartlarda başka bir kriter öngörülmemişse, beyan edilen yükün en az 1,25 katını kaldırması, bu yükü güvenli bir şekilde havada tutabilmesi ve buna yönelik uygun fren sistemlerine sahip olması gerekmektedir. Bu kriterlerin konmasından amaç, riskli durumlarda ortaya çıkacak can ve mal kayıplarını ortadan kaldıracak veya bunların etkilerini düşürecek önlemlerin alınmasını sağlamaktır.

Firmamız, kaldırma ve iletme makinalarının düzenli kontrolleri kapsamında çektirme grubu (zincirli ve halatlı) makinaların düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan standartlardan biri şudur:

  • TS 1228 Çelik tel halatlı çektirmeler

Bu standart, çelik çekme halatlı çektirmelerin (trifor) tarifini, sınıflandırma ve özeliklerini, muayene ve deneylerini, piyasaya sunuluş şeklini ve denetleme esaslarını kapsamaktadır.

Kontrol ve muayene işlemleri mutlaka tarafsız, bağımsız ve güvenilir kuruluşlar tarafından yapılmalıdır.