Muayene

Mapa Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Mapa Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Basit bir anlatımla mapa, ucu halkalı cıvatadır. Ağır yükleri kaldırmak amacı ile kullanılmaktadır. İnşaatlarda, fabrikalarda, üretim tesislerinde ve gemicilikte kullanılan çeşitleri bulunmaktadır. İnsanlar, kendi güçleri ile kaldırıp taşıyamayacakları yüklerin kaldırılmasında, taşınmasında ve istif edilmesinde ilk var oldukları günden itibaren çeşitli tür ve kapasitede kaldırma ve iletme araçları kullanmıştır. Sanayinin gelişmesi ile birlikte bu işlemler büyüklü küçüklü her işletmede yapılmakta ve gittikçe bu işi kolaylaştıran araçlar kullanılmaktadır. Bu araçlar bir yandan verimlilik artışı sağlarken, bir yanda da zaman, emek ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Ancak kaldırma ve iletme araçları ile gerçekleştirilen işlerde, yükler yüksekte taşınmakta ve bu sırada ortaya çıkan kazalar, yükün yerde taşınmasına göre daha çok zarara yol açmaktadır.

Kazalar, hem kaldırma ve iletme işinde kullanılan makinanın kendine, hem taşınan yüke, hem de çevreye zarar vermektedir. Bu ise bir yandan işletmede işin durmasına, bir yandan da maliyet, zaman ve itibar kayıplarına neden olmaktadır. Çoğu zaman da çalışanların yaralanmasına veya ölmesine yol açmaktadır. Bu yüzden iş sağlığı ve güvenliği konusu gittikçe daha önemli bir hal almıştır.

Kaldırma araçları herhangi bir yükü, bulunduğu bir noktadan kaldıran, yer değiştiren ve başka bir noktaya indiren ve istifleyen araçlardır. Mapalar da bu amaçla kullanılan ekipmanlar arasındadır. Sonuçta ağır bir yükü kaldırmakta ve indirmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, mapaların da yetkili kişiler tarafından yılda en az bir kere kontrol ve muayene edilmesi gerekmektedir. Mapalar bir kaldırma aksesuarı olarak kabul edilmektedir. Bir kaldırma makinasına monte değildir. Yükün tutulmasına imkan veren, makine ile yük arasına veya yükün kendi üzerine yerleştirilen bir ekipmandır. Mapaların taşıma gücü, manuel kullanılanlarda yükün en az üç katına, mekanik olarak kullanılanlarda dört katına ve tehlikeli yükler için kullanılanlarda ise beş katına eşit olmak zorundadır.

Firmamız, kaldırma ve iletme makinalarının düzenli kontrolleri kapsamında mapaların periyodik kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır.