Muayene

Gırgır Vinç Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Gırgır Vinç Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Çalışma yaşamı içinde en önemli sorunlardan biri meydana gelen iş kazalarıdır. Gelişmiş ülkelerdeki iş kazaları sayısı, gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelere oranla daha düşüktür. Ülkemizde de iş kazalarının oranında düşüş olmakla birlikte yine de gelişmiş ülkeler ile karşılaştırılırsa bu oran yüksektir. İşyerlerinde meydana gelen iş kazalarının nedenleri çok çeşitlidir. Bunlar arasında kullanılan makinaların neden olduğu kazaların sayısı önemli boyuttadır. Bu makinalar bazen yanlış kullanıldığı için, bazen ehliyetsiz kişiler tarafından kullanıldığı için, ama çoğu kez de düzenli bakımları, kontrol ve muayeneleri yapılmadığı için iş kazaları yaşanmaktadır. Bu çerçevede vinçler de ciddi anlamda iş kazlalarına neden olmaktadır.

Ağır yükleri kaldırmaya ve bir başka yere nakletmeye yarayan vinçler, ilk insanlardan bugüne kullanılan bir araçtır. İlk vinç resmine, MÖ onuncu yüzyılda Romalı bir mimarın yazdığı bir kitapta rastlanmıştır.

Vinçler esas olarak hareket güçlerine ve kapasitelerine bağlı olarak sınıflandırılmaktadır. Ayrıca kullanıldıkları ve çalıştıkları yerlere göre, veya yapacakları işlere göre, ya da çalışmak için geeksinim duydukları enerji kaynaklarına göre de sınıflandırılmaktadır.

Gırgır vinçler, ağırlıklı olarak yapı işlerinde kullanılan ve mobil vinçlere ve kule vinçlere göre daha hafif yükleri kaldırmak için kullanılan vinçlerdir. Askılı olan çeşitleri veya yerden kumandalı çeşitleri bulunmaktadır. Yüksek kapasiteli gırgır vinçler, ortalama 400 kg’a kadar olan yükleri taşıyabilmektedir.

Gırgır vinçler de ağır yük taşıdıkları için yasal olarak, insan sağlığı ve mal güvenliği açısından riskli makineler arasında kabul edilmektedir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde gırgır vinçler, kaldırma ve iletme makinaları grubunda ele alınmaktadır. Bu vinçlerin, beyan edilen yükün en az 1,25 mislini kaldıracak ve askıda tutacak güce sahip olmaları gerekmektedir.

Firmamız, kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında gırgır vinçlerin düzenli kontrol ve muayenelerini ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde yapmaktadır. Bu konuda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 10116 Kaldırma ve taşıma makinaları – Vinçler – Muayene ve deney metotları
  • TS EN 12385-3+A1 Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri
  • TS ISO 4309 Vinçler – Tel halatlar – Muayene ve hizmet dışı bırakmak için uygulama kuralları