Muayene

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Pascal prensibine göre kapalı kaplarda bulunan sıvılara herhangi bir basınç uygulandığı zaman, bu basınç kapta bulunan sıvının her noktasına eşit olarak dağılmaktadır. Bütün hidrolik sistemler bu prensip üzerine kuruludur ve araç kaldırma liftlerinin çalışması da bu hidrolik sistemler ile olmaktadır. Hidrolik sistemlerde genel olarak yağ veya su gibi sıkıştırılması mümkün olmayan sıvılar kullanılmaktadır.

Araç kaldırma liftleri otomobil fabrikalarında, seris istasyonlarında ve araba tamiri yapan küçük işletmelerde kullanılmakta ve bu işletmelerin ihtiyaçlarına göre çok farklı modellerde üretilmektedir. Esas olarak iki veya dört kolonlu olmaktadır.

Araç kaldırma liftleri neticede ağır yük kaldırmaktadır ve çalışanların ve işletmenin güvenliği açısından her zaman risk teşkil etmektedir. Bu nedenle düzenli bakımlarının yaptırılması gerekmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, çalışan sağlığını ve mal güvenliğini dikkate alarak işletmelere, yılda en az bir kere olmak üzere araç kaldırma liftlerini kontrol ve muayene ettirmek zorunluluğu getirmiştir. Herhangi bir kaza yaşanması durumunda işverenler sorumludur. Sözü edilen yönetmelikte, araç kaldırma liftlerinin kontrol ve muayene sıklığı ve uyulması gerekli kriterlerin ve standartların neler olduğu yer almaktadır. Ayrıca kontrol ve muayene işlemleri mutlaka, makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmalıdır. Aksi halde yetkisiz kişilerin yapacağı kontroller ve düzenleyeceği raporlar geçerli kabul edilmemektedir.

Muayene kuruluşları tarafından, kontrol işlemleri öncesinde, daha önce yapılan muayene raporları ve daha önce tespit edilmiş problemler varsa bunların giderilip giderilmediği incelenmektedir.

Firmamız, kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında araç kaldırma liftlerinin düzenli kontrol ve muayenelerini, yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyarak gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar sırasında dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 60204-32 Makinalarda güvenlik – Makinalardaki elektriksel cihazlar – Bölüm 32: Yük kaldırma makinaları için kurallar
  • TS ISO 12480-1 Vinçler – Emniyetli kullanım – Bölüm 1: Genel
  • TS ISO 9927-1 Vinçler – Muayeneler – Bölüm 1: Genel
  • TS EN 13000:2010+A1 Vinçler – Mobil vinçler
  • TS EN 1495/A2 Kaldırma platformları – Sütunlu çalışma platformları