Muayene

Köprülü Vinç Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Köprülü Vinç Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Köprülü vinçler, esas olarak yükseğe yerleştirilen iki kiriş arasında kurulu vinçlerdir. Fabrikalarda, büyük inşaatlarda veya ihtiyaç duyulan sanayi işletmelerinde köprülü vinçler kullanılmaktadır. Bu vinçler, sabit veya seyyar bir operatör kabininden, yerden veya uzaktan yönetilebilmektedir. Köprülü vinçler, ana eksen boyunca köprü üzerinde ileri geri hareket edebilir, taşıdığı yükü ileri geri kaydırabilir ya da yükü düşey eksende kaldırıp indirebilir. Buna göre köprülü vinçlerde kaldırma hızı, kaldırma yüksekliği, taşıma hızı ve taşıma kapasitesi önemli özelliklerdir. Bir köprülü vinç kurulurken bu özellikler ve işletmenin faaliyet şekli dikkate alınarak hesaplamalar yapılmaktadır. Özellikle ağırlığın uç kısımlarda bulunması durumunda köprülü vincin insan sağlığı ve mal güvenliği açısından tehlike yaratmaması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra köprülü vinçler kaldırma ve iletme makinaları grubuna girmektedir ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, işletmelerde kullanılan iş makinalarının ve ekipmanlarının sağlık ve güvenlik bakımından uyulması gereken asgari koşulları taşıması gerekmektedir. Buna göre ilgili standartlarda başka bir koşul öngörülmemişse köprülü vinçlerin testleri beyan edilen yükün 1,25 katı ile yapılmaktadır.

Köprülü vinçlerin bir kısmı çift kirişli gezer köprü vinçleridir. Bunlar vinç yolları üzerinde hareket etmektedir ve tek kirişli olan köprülü vinçlere göre daha yüksek bir kaldırma gücüne sahiptir. Ancak hangi türü olursa olsun köprülü vinçlerin, taşıdıkları yüke dayanıklı yük frenleri olmak zorundadır. Ayrıca bu vinçler yılda en az bir defa makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından kontrol ve muayene edilmek zorundadır.

Firmamız, mevcut yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanmış olan standartlara uyarak kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında köprülü vinçlerin periyodik kontrol ve muayenelerini yapmaktadır. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 10116 Kaldırma ve taşıma makinaları – Vinçler – Muayene ve deney metotları
  • TS EN 12385-3+A1 Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri
  • TS ISO 4309 Vinçler – Tel halatlar – Muayene ve hizmet dışı bırakmak için uygulama kuralları
  • TS ISO 12480-1 Vinçler – Emniyetli kullanım – Bölüm 1: Genel