Muayene

Yük Kaldırma Lifti Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Yük Kaldırma Lifti Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Fabrikalarda, büyük veya küçük işletmelerde, servis istasyonlarında, inşaat alanlarında, hatta atölyelerde bile, yapılan işin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre çeşitli kapasitelerde yük kaldırma liftleri kullanılmaktadır. Yük kaldırma liftleri, vinçleri, kule vinçlerini, mobil vinçleri, araç kaldırma liftlerini, caraskalları, platformları, forkliftleri, transpaletleri, istif makinalarını, asansörleri, yük asansörlerini ve bunlara bezer birçok aracı içine alan kaldırma ve iletme makinalarıdır. Bütün bu sayılan makinalar genel olarak, kullanıldıkları alanlarda bir yükü kaldırmak, bir yerden bir yere taşımak ve indirmek için kullanılmaktadır.

Yük kaldırma liftleri taşıdıkları ağır yük yüzünden bir takım riskler taşımaktadır. Örneğin liftin halat veya zinciri koparak, veya mekanik bağlantıları yerinden çıkarak taşıdığı yükler düşebilir veya devrilebilir. Liftin hidrolik sistemlerinde ortaya çıkan kaçaklar yüzünden veya frenleme sistemindeki arızlar yüzünden ya da taşıma kapasitelerinin üzerinde yükleme yapıldığı için de yükler düşebilir veya devrilebilir. Hatta liftlerin üzerinde bulunan uyarı sistemlerinin çalışmaması yüzünden de bazı kazalar meydana gelebilir. Böyle kötü bir durum ile karşılaşmamak için yük kaldırma liftlerinin periyodik olarak kontrol ve muayene ettirilmesi gerekmektedir.

Yürürlükte olan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre, standartlarda aksine bir kriter yoksa, yük kaldırma liftleri, beyan edilen yükün en az 1,25 katını güvenli bir şekilde kaldırmak ve havada tutmak zorundadır. Bunun yanında yükün havada tutulmasını sağlayacak sağlam yük frenleri bulunmak zorundadır.

Yük kaldırma liftlerinin kontrol ve muayenelerini yapacak kişilerin tarafsız, bağımsız ve güvenir olması gerekmektedir. Bu nedenle liftlerin tasarımını yapan, satan, tedarik eden, montajını yapan, kullanan veya bakımlarını yapanların dışında üçüncü kişi veya kuruluşlar tarafından yapılacak kontroller geçerlidir.

Firmamız, kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında her çeşit yük kaldırma liftlerinin düzenli kontrol ve muayenelerini, yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyarak gerçekleştirmektedir. Eğer kontrol ve muayene aralıkları ve esas alınacak kriterler, standartlarda yer almıyorsa, bu takdirde liftleri üreten firmanın öngördüğü aralık ve kriterlere uyularak kontrol ve muayeneler yapılmaktadır.