Muayene

Hareket Engelliler İçin Güç Tahrikli Kaldırma Platformu Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Hareket Engelliler İçin Güç Tahrikli Kaldırma Platformu Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Bugünün modern anlayışına göre engellerin kaldırılması ve engelli bireylerin topluma kazandırılması önemlidir. Bunu sağlamak için de yeni tip ve modellerde taşıma araçları gereksinimleri ortaya çıkmaktadır. Bu araçların güvenilirlikleri şu standartlar ile güvence altına alınmıştır:

  • TS EN 81-41 Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – İnsan ve yük taşıması için özel asansörler – Bölüm 41: Hareket engelli insanların kullanımı için düşey kaldırma platformları
  • TS ISO 9386-1 Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları – Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar – Bölüm 1: Düşey kaldırma platformları

Bu standartlar, farklı tür ve modellerdeki araçlar için güvenlik kurallarını kapsamaktadır.

2005 yılında yürürlüğe giren Engelliler Kanunu, engeliliğin önlenmesi ve engellilerin sağlık, eğitim, istihdam, tedavi, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümünü hedeflemektedir. Amaç engellerin kaldırılması ve engellilerin topluma kazandırılmasıdır. Bu amaçla yerel yönetimler, taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için gerekli önlemleri almak zorundadır.

Hem bu yasal düzenlemeler hem de günümüz toplumunda yaşlı nüfusun artması ile birlikte yaşamın her alanında engelleri kaldıracak araçlara gereksinim duyulmaya başlanmıştır. Yukarıda açıklanan standartlar da böyle bir gereksinimin sonucudur.

Bütün kaldırma ve iletme grubuna giren makinalar gibi hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları da her yıl düzenli olarak en az bir kere kontrol ve muayene ettirilmek zorundadır. Bu yasal zorunluluk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğincedir.

Sözü edilen yönetmeliğe göre kaldırma ve iletme makinalarının, beyan edilen yükün en az 1,25 katını kaldıracak ve havada tutacak güçte olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu araçların makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler gibi sadece yetkili kişiler tarafından kontrol ve muayene edilmesi gerekmektedir.

Firmamız, kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformlarının düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır.