Muayene

Mobil Vinç Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Mobil Vinç Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Vinçler sadece bugünün kaldırma ve iletme makinalarından değildir. Örneğin günümüze ulaşan resimlerden anlaşıldığı kadarı ile ilk vinç benzeri araçlar MÖ onuncu yıllarda Romalılar tarafından da kullanılmış. Bugün kullanılan vinçlere benzer, palanga ile çalışan ilk vinçler onbeşinci yüzyılda İtalya’da kullanılmış. Buhar gücü ile çalışan vinçler ise ondokuzuncu yüzyılda keşfedilmiştir. Bundan sonra da gelişerek bugüne gelinmiştir.

İşletmenin faaliyet alanına ve büyüklüğüne bağlı olarak yükleme, boşaltma ve taşıma işlerinde kullanılan vinçlerin sabit ve çok yüksek kapasitli olanları yanında mobil kullanılanları da bulunmaktadır. Kolayca taşınabilir ve monte edilebilir mobil vinçlerin güçleri, elektrik veya yakıtla sağlanmaktadır. Operatör kabinleri vincin üzerinde olabildiği gibi bazı mobil vinçler dışarıdan da yönetilebilmektedir.

Mobil vinçlerin hareket kabiliyeti çok yüksektir ve açık alanlarda kullanıldığı gibi kapalı alanlarda da tercih edilmektedir.

Bu kadar fonksiyonel olan mobil vinçler neticede ağır yük taşımaktadır ve iş sağlığı ve güvenliği açısından kullanılırken gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Yasal düzenlemelerde mobil vinçlerin kullanım yöntemlerine ve operatörlerin sahip olması gereken özelliklere yer verilmiştir. Bu araçların ehliyetsiz ve eğitimsiz kişiler tarafından kullanılması yasaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, bu konudaki kontrol kriterlerini ve dikkate alınması gerekli standartları açıklamaktadır. Mobil vinçlerin kontrol ve muayenelerini yaptırmak bir yandan çalışanların can güvenliği ve işletmelerin mal güvenliği açısından gereklidir, bir yandan da yasal bir zorunluluktur.

Firmamız, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanmış olan standartlara uyarak kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında mobil vinçlerin düzenli kontrol ve muayenelerini yapmaktadır. Bu çalışmalarda şu sayılan birkaç standart dikkate alınmaktadır:

  • TS 10116 Kaldırma ve taşıma makinaları – Vinçler – Muayene ve deney metotları
  • TS EN 12385-3+A1 Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri
  • TS ISO 12480-1 Vinçler – Emniyetli kullanım – Bölüm 1: Genel
  • TS EN 13157+A1 Vinçler (krenler) – Güvenlik – Elle tahrik edilen kaldırma teçhizatı
  • TS ISO 4309 Vinçler – Tel halatlar – Muayene ve hizmet dışı bırakmak için uygulama kuralları