Muayene

Boru Tesisatları Muayenesi

Boru Tesisatları Muayenesi

Binaların yangından korunması için yapılan yangın tesisat sistemlerinde borular şu amaçlarla kullanılmaktadır:

  • Sulu söndürme sistemlerinde, sprinkler sistemi, hidrant sistemi ve yangın dolap sistemi kurulurken
  • Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit söndürme sistemlerinde ise su, gaz, köpük veya benzeri maddelerin taşınması amacı ile

Boru tesisatları yapılırken genelde çelik borular kullanılmaktadır. Yapı malzemelerinin yanıcılık sınıflarına göre çelik borular, hiç yanmaz, alev almaz, yanmaz ve kömürleşmez sınıfına girmektedir.

Herşeye rağmen boru tesisatlarının düzenli ve sürekli kontrol ve muayeneleri yapılmadığı takdirde, ihtiyaç duyulacak bir anda sızıntı yapabilir veya hiç kullanılmaz durumda olabilir. Bu yüzden ileride büyük boyutlu zararlar yaşamamak açısından, boru tesisatlarının, yasal düzenlemelerde açıklanan, işyerlerinde iş makinaları ve ekipmanlarının kullanılmasına yönelik sağlık ve güvenlik yönünden alınması gereken asgari koşullara uygun olarak periyodik bakımlarının yaptırılması zorunludur. Bu yasal zorunluluk, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

Sözü edilen yönetmeliğin Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ekinde (Ek 3), işletmede bulunan tesisatların kontrol periyodları ve bu kontrollarda dikkate alınması gereken kontrol kriterleri ve ilgili standartlar açıklanmıştır. Bu kapsamda yangın tesisatının bir parçası olan boru tesisatlarının eğer standartlarda buna özgü başka bir süre belirtilmemişse yılda en az bir kere kontrol ve muayene ettirilmesi gerekmektedir. Bu muayeneler sırasında, önce tesisatın, projede gösterilen kriterlere uygun olup olmadığı tespit edilmektedir. Arkasından boru tesisatının, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan şu standartlarda yer alan kriterlere uygun olup olmadığı araştırılmaktadır:

  • TS 9811 Yangın söndürücüler – Orta ve yüksek genleşmeli köpük sistemleri – Bakım ve denetleme
  • TS EN 671-3 Sabit yangın söndürme sistemleri – Hortum sistemleri – Bölüm 3: Yarı sert hortumlu hortum makaraları ve yassı hortumlu hortum sistemlerinin bakımı
  • TS EN 12416-1+A2 Sabit yangın söndürme sistemleri – Toz sistemleri – Bölüm 1: Bileşenlerin özellikleri ve deney metotları
  • TS EN 12845 Sabit yangın söndürme sistemleri – Otomatik sprinkler sistemleri – Tasarım, montaj ve bakım

Firmamız, boru tesisatlarının muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.