Muayene

Çevrim (Döngü) - Loop Empedansı Ölçümleri

Çevrim (Döngü) - Loop Empedansı Ölçümleri

Topraklama sistemlerinin kurulması sırasında koruma ekipmanları seçilirken iletken kesitlerinin doğru olması büyük önem taşımaktadır. Aşırı akım koruma rölelerinin açma zamanı için, akıma uygun kesitlerin kontrolü çalışmaları mutlakayapılmak zorudadır. Bu çalışmalar, loop empedans ölçümleri ile yapılmaktadır.

Döngü empedansı koruyucu toprak ve hat arasında ölçülen bir kaynak empedansıdır. Faz iletkeni eğer koruyucu toprak iletkene kısa devre yapacak olursa, potansiyel olarak akabilecek öngörülen toprak hatası akımı da tespit edilebilmektedir. Çevrim (döngü) empedans yöntemi ile toprak direnci ölçümleri de yapılabilmektedir. Toprak direnci döngü testi için faz, nötr ve toprak olarak üç kablolu bağlantı yapılmaktadır. Ölçüm öncesinde test iletkenlerinin dirençleri sıfırlanmaktadır.

2004 yılında yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve ișletilmesine yönelik hükümleri kapsamaktadır. Bu yönetmelik esasları, yeni kurulacak tesislerde, mevcut tesislerin tamamen değiștirilmesi halinde, mevcut tesislerde açık olarak ölüm, yaralanma ve yangın tehlikesi görülüyorsa veya mevcut tesis çevredeki diğer tesisler için tehlike yaratıyorsa uygulanmak zorundadır.

2013 yılında yayınlanan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik de işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken minimum sağlık ve güvenlik koşullarını belirlemektedir.

Bu yasal düzenlemeler gereğince, elektrik tesisatının proje çalışmaları, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi, kullanılacak gerilime ve ortam koşullarına uygun olmak zorundadır. Aynı zamanda bakım, onarım, kontrol ve çalıştırma esasları da bu yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılmalıdır.

Bu yasal düzenlemelere göre işverenler, elektrik test ve kontrollerini belli dönemlerde düzenli olarak yaptırmak ve kontrol raporlarının saklamak zorundadır.

Firmamız, elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, çevrim (döngü) – loop empedansı ölçümlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda şu standartlar dikkate alınmaktadır:

  • TS HD 60364-4-43 Binalarda elektrik tesisatı – Bölüm 4: Güvenlik için korunma – Kısım 43: Aşırı akıma karşı koruma
  • TS HD 60364-4-44 … Kısım 44: Aşırı gerilimlere karşı korunma alçak gerilim tesisatının yüksek gerilim sistemleri ile toprak arasındaki arızalara karşı korunması