Muayene

Transformatör Ölçümleri

Transformatör Ölçümleri

Bir trafo olan transformatör, alternatif akım sistemlerinde gerilimin seviyesini frekans değiştirilmeden manyetik indüksiyon yöntemi ile dönüştürmek için kullanılan bir elektrik cihazıdır. Genelde enerji iletmek ve dağıtımak için kullanılan transformatörlerin hareketli bir parçası bulunmamaktadır.

Elektrik enerjisi, santrallerden kullanım alanlarına iletilirken hatlarda genelde ısı şeklinde güç kayıpları olur ve gerilim düşer. Bu durumu en düşük seviyede tutmak için gücün sabit tutulması ve gerilimin yükseltilmesi gerekir. Bu aynı zamanda akımın düşürülmesi anlamına gelir. Bu şekilde hatlarda kullanılan iletkenlerin kesitleri küçülmekte, enerji kayıpları azalmakta ve iletim maliyetleri düşmektedir. Bu noktada bir elektrik devresinde akımı indirmek veya yükseltmek amacı ile transformatörler kullanılmaktadır.

Transformatörler, silis, oksijen ve silisyumdan oluşan çok ince ancak çok dayanıklı silisli saclardan oluşan kapalı bir manyetik gövde ve gövdenin üzerine sarılan yalıtılmış iletken sargılarından meydana gelmektedir. Transformatörlerin hareketli ve döner parçaları olmadığı için, sürtünme ve benzeri nedenlerle kayıpları yoktur. Böyle olduğu için de diğer elektrik makinalarına göre son decere verimlidir.

Transformatörlerin kullanım alanı oldukça geniştir. Başta radyo, televizyon, kapı zilleri gibi araçların çalışması için 220 voltluk gerilimin 8, 10, 12 voltlara düşürülmesi gereklidir. Bunu transformatörler sağlar. Ayrıca alternatörlerden alınan elektrik enerjisi çok uzak yerlere taşınırken, nakil hatlarında ısı şeklindeki kayıpların düşürülmesi gerekmektedir. Akım şiddetinin çok küçük, gerilimin çok yüksek olması için transformatörler kullanılmaktadır. Daha sonra gerilim tekrar düşürülerek enerjinin kayıpsız taşınması sağlanır. Bunun yanında transformatörler hastaneler, laboratuvarlar ve fabrikalarda da kullanılmaktadır.

Firmamız, elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, traformatör ölçümlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda dikkate alınan standartlar arasında şunlar sayılabilir:

  • TS EN 50216-5/A2 Güç transformatörleri ve reaktör parçaları – Bölüm 5: Sıvı seviyesi, basınç düzenekleri ve akış göstergeleri
  • TS EN 61378-2 Konvertör transformatörleri – Bölüm 2: Yüksek gerilim doğru akım gerilimi uygulamalarında kullanılan transformatörler
  • TS EN 60076-1 Güç transformatörleri – Bölüm 1: Genel
  • TS EN 60076-6 Güç transformatörleri – Bölüm 6: Reaktörler
  • TS EN 61558-1 Güç transformatörleri, güç kaynakları, reaktörler ve benzeri ürünlerin güvenliği – Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler