Muayene

Katodik Koruma Ölçümleri

Katodik Koruma Ölçümleri

Katodik koruma yöntemi, basit bir anlatımla, bir tür metal koruma yöntemidir. Bilindiği gibi metal malzemelerin birçoğu hava ve su ile temas ettikleri takdirde paslanmaya ve aşınmaya (korozyona) uğramaktadır. Bu durum bilhassa toprağın altında veya suyun içinde bulunan metal malzemeler için büyük bir tehlikedir. Bu malzemelerin aşınmaya uğramaması için uygulanan birçok koruma yöntemi bulunmaktadır. Bunlarda biri de katodik koruma yöntemidir. Bu yöntemde, aşınmayı önlemek amacı ile, metal malzemelerin yanına, onlarla temas edecek şekilde ve daha aktif bir metal yerleştirilmektedir. Bu yönteme galvanik usul katodik koruma adı verilmektedir. Katodik koruma yöntemi birçok alanda uygulanmaktadır. En fazla uygulandığı yerler ise petrol sondaj kuleleridir. Bu arada gemilerin yüzeylerinin paslanmasına engel olmak için de katodik koruma uygulanmaktadır.

Esas olarak bu yöntemin temel ilkesi, korunacak metal malzemeyi bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirmek ve metal yüzeyinde yürümekte olan anodik tepkimeleri durdurmaktır. İlk olarak 1930’lu yıllarda uygulanmasına başlanan katodik koruma yöntemi, sonraki yıllarda büyük gelişmeler göstermiştir. Teknolojik gelişmeler ile birlikte yüksek performanslı yeni anotlar bulununca, korozyon ile mücadelede katodik koruma yöntemi en etkili ve en ekonomik yöntem haline gelmiştir.

Bugün metal ve metal alaşımları sanayinin birçok alanında kullanılmaktadır ve bunları üretmek için büyük enerji harcanmaktadır. Metal ve alaşımların ömrünü uzatan en önemli faktör ise korozyondan korunmaktır. Korozyon, metal malzemelerin, çevre etkisi ile bozulması, metalik özelliklerini kaybetmesi ve kullanılmaz duruma gelmesidir. Bu durum ülke ekonomisi için de çok önemlidir. Çünkü korozyon yüzünden her yıl, yıllık çelik üretiminin neredeyse dörtte biri boşa harcanmış olmaktadır. Korozyona neden olan başlıca çevre faktörleri hava, yağmur suları ve deniz suyudur.

Demirin korozyona uğraması halk arasında paslanma olarak bilinir ve metallerin korozyonu içinde en tehlikeli boyutta olanı budur. Üretimin kolay ve maliyetinin düşük olması yüzünden birçok yerde çelik ve demir kullanımı çok yaygındır. Ancak herhangi bir noktada oluşacak bir tahribat, kısa sürede korozyon hızını arttırır.

Firmamız elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, katodik koruma ölçümlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.