Muayene

Topraklama Ölçümleri

Topraklama Ölçümleri

Topraklama Ölçümleri

Basit bir anlatım ile toprak direnci, toprağın elektrik akımının geçmesi sırasında gösterdiği dirençtir. Toprak direnci test cihazı kullanılarak, topraklama ölçümü yapılmaktır. Bu cihaza Toprak Megeri adı verilmektedir. Toprak, bilinen iletkenlere göre daha zayıf bir iletkendir. Ancak elektrik akımı için alan yeterince büyükse, bu durumda toprağın direnci düşer ve toprak iyi bir iletken haline gelir. Bu yüzden eleltrik sistemlerinde, iletkenler ile toprak arasında olması gereken bir direnç söz konusudur. Bir elektrik tesisatı kurulmadan önce mutlaka bu ölçümlerin ve hesaplamaların yapılması gerekmektedir.

Fizik kuralları gereğince roprağın özdirenci bir metreküp toprağın direncidir. Direnç üzerinde toprağın yapısı ve içindeki su miktarı önemlidir. Bir elektrodun toprağa geçiş direnci, toprağın özdirencine bağlıdır. Örneğin bataklıklarda direnç 30 ohm, killi topraklarda 100 ohm, taşlı zeminlerde 3000 ohm’dur.

İletkenlerin toprağa karşı yalıtımı toprak direnci test cihazı ile (toprak megeri ile), iletkenlerin birbirine karşı yalıtımı ise izolasyon test cihazı ile (izolasyon megeri ile) ölçülmektedir.

Topraklama ölçümlerinde kullanılan klasik toprak megerlerinde üç tane elektrod bulunmaktadır: toprak elektrodu (E), akım elektrodu (C) ve potansiyel elektrodu (P). En yaygın ölçme yöntemi iki kazıklı ölçüm şeklidir. P ve C elektrotları toprağa derinlemesine gömülür. Aralarındaki mesafe en fazla 10 metre olmalıdır. Toprağın direnci düşükse, yapılan topraklamanın direnci de düşük olur.

Topraklama işlemi ile, elektrik sisteminde gerilim altında olmayan bütün tesisat parçaları, toprak iletkeni ile toprak içine yerleştirilen bir iletkene (elektroda) bağlanmaktadır. Bu şekilde, cihazların metal aksamları üzerinde oluşacak kaçak akımlar ve statik elektrik, toprağa aktarılmış olmaktadır. İlgili yasal düzenlemelerde insan sağlığı ve mal güvenliği açısından elektrik sistemlerinde topraklama yapılması zorunlu tutulmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere, jeneratör ve trafoların nötr noktaları, paratoner tesisleri, trafo merkezlerindeki bütün şebekeler, telefon santralleri, antenler, içinde sıvı ve yüksek gaz bulunan tanklar ve bunların metal aksamları, yüksek bacalar ve kablo taşıma sistemleri, kesintisiz güç kaynakları, bilgisayarlar, aydınlatma armatürleri metal bağlantı kutuları ve ATM’ler topraklanmaktadır.

Firmamız elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, topraklama ölçümlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.