Muayene

Fan Ölçümleri

Fan Ölçümleri

Fanlar, esas olarak hava akımı üretmek amacı ile kullanılan elektrikli cihazlardır. Yapıları itibariyle santrifüjlü ve eksenel olmak üzere iki tiptir. Konforlu bir hava ortamı için en fazla kullanılan fanlar, santrifüjlü veya merkezkaç tipli fanlardır. Çalışma sisteminde hava, fan perfanesi tarafından bir veya iki yandan emilmekte ve fan miline dik olarak basılmaktadır. Eksenel fanlarda ise fan miline hava, santrifüjlü fanlarda olduğu gibi dik açı ile değil paralel olarak akmaktadır.

Bütün fan sistemlerinde geçerli olan bazı fan prensipleri bulunmaktadır. Örneğin fan debisi, fan devri ile doğru orantılıdır. Ayrıca toplam sistem statik basıncı fan devrinin karesi ile orantılıdır. Bunun yanı sıra fanın frenleme gücü fan devrinin küpü ile orantılıdır. Kontrol ve muayene işlemlerini gerçekleştirilen yetkili kişi ve kuruluşlar bu prensipler doğrultusunuda ölçüm çalışmalarını yapmaktadır.

Fanların çalışma şeklinde, sabit fan devrinde, havanın yoğunluğuna bağlı olmadan, fan aynı miktarda sabit bir hava akımı sağlamaktadır.

Basit bir havalandırma siteminde, bir kanal sistemi ve bu kanal sisteminin girişine veya çıkışına ya da her iki ucuna bağlı olan fanlar bulunmaktadır. Karmaşık havalandırma sistemlerinde ise fanların yanında besleme ve dönüş kanalları, filtreler, soğutma ve ısıtma sepantinleri ve susturucular gibi elemanlar bulunmaktadır. Fanların temel görevi, hava akımı için gerekli enerjiyi yaratmak ve bütün bu elemanların hava akımı direncini dengelemektir.

Fan dengesizliğini anlamak için önce buna neden olabilecek faktörleri değerlendirmek gerekir. Fan dengesizliği genelde türbülans koşulları yüzünden hava akımı aniden hızlandığı zaman oluşmaktadır. Fanlarda türbülans koşulları ise iki nedenle olmaktadır. Ya fanının çıkışında kanal bağlantısı yanlış yapılmıştır, ya da fan doğal denge bölgesi dışında seçilmiştir. Uygun olmayan fan seçimi yapılmışsa veya fan sisteme doğru monte edilmemişse, fanda titreşimler olur ve gürültü gelir.

Fan üreten firmaların hemen hemen hepsi, fan performas testlerini AMCA standartlarına uygun şekilde yapmaktadır. Bu şekilde farklı fan üreticilerinden alınan fan değerleri kolayca birbirleri ile karşılaştırılabilir.

Firmamız, elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, fan ölçümlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.