Muayene

Havalandırma ve Klima Tesisatları Muayenesi

Havalandırma ve Klima Tesisatları Muayenesi

Havalandırma ve klima tesisatlarının düzenli ve sürekli kontrol ve muayeneleri yapılmadığı takdirde, ihtiyaç duyulacak bir anda problem yaratabilir ve çalışmayabilir. Bu problemlerin çok daha büyük zararlara yol açmaması için havalandırma ve klima tesisatlarının yasal düzenlemelerde açıklanan koşullara uygun şekilde periyodik bakımlarının yaptırılması gerekmektedir. Bu yasal zorunluluk, işyerlerinde iş makinaları ve ekipmanlarının kullanılmasına yönelik sağlık ve güvenlik yönünden alınması gereken asgari koşulları düzenleyen İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğincedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında yayınlanan bu yönetmelik esaslarına göre, havalandırma ve klima tesisatları, yönetmeliğin Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ekinde (Ek 3) tesisatlar maddesinde yer almaktadır. Buna göre işletmede bulunan her türlü tesisat arasında havalandırma ve klima tesisatlarının da eğer ilgili standartlarda buna özgü başka bir süre belirtilmemişse yılda en az bir kere kontrol ve muayene ettirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar sırasında, önce tesisatın, projede gösterilen kriterlere uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir. Daha sonra bu tesisatların, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlarda yer alan kriterlere uygun olup olmadığı araştırılmaktadır.

Genel olarak havalandırma ve klima tesisatı düzenli kontollerinde havalandırma ölçüm yönteminin tesbiti, işletme özellikleri bakımından gerekli dış hava miktarının hesaplanması ve anemometre ile hava akım hızı ve debi tayini çalışmaları yapılmaktadır.

Firmamız, havalandırma ve klima tesisatlarının muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 5895 Merkezi klima (iklimlendirme) ve havalandırma tesislerinin işletme ve bakım kuralları
  • TS 12850 Yetkili servisler – Havalandırma ve klima sistemleri – Klima santralleri, klimalar, soğutucu gruplar, fan-coiller, fanlar (aspiratörler, vantilatörler), hava temizleyici cihazlar ve hava perdeleri vb için – Kurallar
  • TSE CEN/TR 15500-2 Binaların Enerji Performansı – Isıtma, havalandırma ve klima uygulamalarının kontrolü – Bölüm 2: TR prEN 15500-1’e eşlik eden
  • TS EN 12102 İklimlendirme cihazları – Isı pompaları ve nem gidericiler elektrik enerjisiyle tahrik edilen kompresörle çalışan hava kaynaklı gürültü ölçümü – Ses güç seviyesinin belirlenmesi