Muayene

Makinaların Güvenlik Muayenesi

Makinaların Güvenlik Muayenesi

Makinaların Güvenlik Muayenesi

Elektrikli makinaların tasarımında genel olarak elektrik devrelerinin güvenliği açısından Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 2006/42/EC sayılı makina emniyeti direktifinde yer alan koşulların yerine getirilmesini kapsamaktadır.

Ülkemizde de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Makina Emniyeti Yönetmeliği, usulüne uygun şekilde kurulduğu, düzenli bakımı yapıldığı ve beklenen amaç doğrultusunda kullanıldığı zaman, insanların can ve mal güvenliğine zarar vermeyen makinaların tüketicilere sunulmaları için, tasarım ve üretim sırasında gerekli temel güvenlik koşullarını açıklamaktadır. Sözü edilen yönetmelik aynı zamanda, izlenmesi gereken uygunluk değerlendirme süreçlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların seçiminde dikkate alınacak minimum kriterleri de açıklamaktadır.

Yönetmelik, makinaların değiştirilebilir aksamı, güvenlik aksamı, kaldırma aksesuarları, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma düzenekleri ve kısmen tamamlanmış makinaları, makine olarak tanımlamaktadır.

Yürürlülükteki İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri gereğince, işletmelerde kullanılan makinaların periyodik kontrollerinin yapılması zorunludur. Bu kontrollerin, makina mühendisleri, makina teknikerleri ve yüksek teknikerler tarafından yapılması gerekmektedir.

Bu konuda bir başka yasal düzenleme olan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde de makinaların kontrol periyodları, periyodik kontroller sırasında dikkate alınacak kriterler ve ilgili standartlar yer almaktadır.

Firmamız, elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, makinaların güvenlik muayeneleri, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik teçhizatı – Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 60204-31 … Bölüm 31: Dikiş makinaları,dikiş üniteleri ve sistemleri için özel güvenlik ve EMU özellikleri
  • TS EN 60204-32 … Bölüm 32: Yük kaldırma makinaları için kurallar
  • TS EN 60204-33 … Bölüm 33: Yarı iletken fabrikasyon ekipman için özellikler
  • TS EN ISO 12100 Makinalarda güvenlik – Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması

TS EN ISO 12100 standardı, makina güvenliği üzerine Avrupa Birliği standardı ile uyum sağlamak amacı ile, tasarımcıların, üretici firmaların ve diğer ilgili kuruluşların temel güvenlik kriterlerini uygulamalarına yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır.