Muayene

Kaçak Akım Ölçümleri

Kaçak Akım Rölesi Ölçümleri

Bir elektrik tesisatında kaçak akımları belirleyen ve insanların can ve mal güvenliğini tam anlamı ile koruyan parça kaçak akım rölesidir. Aslında elektrik tesisatında bir sigorta sistemi varsa neden kaçak akım rölesine ihtiyaç olacağı, bu konuda yeterli bilgisi olmayan insanların kafasını karıştırmıştır. Bir kere kaçak akım rölesi, bir elektrik tesisatında, hem insanlara hem elektrik tesiasatının kendisine, devre elemanlarına, hem de devreye bağlı elektrikli ve elektronik cihazlara zarar veren kaçak akımı çok kısa sürede farketmekte ve devreyi açarak elektrik akımı geçişini kesmektedir. Bu şekilde olası tehlikelerin önüne geçilmiş olmaktadır.

Kaçak akım rölesi çalışırken, tesisattaki faz ve nötr dengesini esas almaktadır. Normal koşullarda bu dengenin eşit olması gerekir. Ancak fazdan giren akım ile, nötrden çıkan akım arasında bir fark olursa, akımlar birbirine eşit olmazsa, sistemin bir yerinde bir elektrik kaçağı veya kısa devre var demektir. Bu durumda kaçak akım rölesi devreye girmektedir.

Elektrik sigortası da buna benzer bir işlev görse de, bir sigortanın koruyacağı akım değerleri, kaçım akım rölesine göre daha yüksektir. İnsan vücudu üzerinden diğer iletkenler gibi akım geçebeilir. Kuru ortamda 50 volta kadar, nemli ortamda ise en fazla 25 volta kadar direnç gösterebilir. İnsan vücudu üzerinden geçen miliamperlik akım bile sağlık üzeirnde tehlikeli sonuçlar yaratabilir. Genel olarak insan vücudu en fazla 30 mA’e kadar dayanır. Oysa sigortalar genelde 10, 16 veya 32 amperdir ve öncesinde atmaz. Bu değer insan yaşamı için son derece risklidir. Bir kaçak akım rölesi devreye giren ve çıkan farkının 30 mA olması durumunda kesinlikle devreye girer. Bu açıdan daha güvenilir bir koruma sağlar. Bunun yanında kaçak akım rölesi, tesisatta olası bir kaçak akım varsa aşırı ısınır ve yangın tehlikesi yaratırsa hemen devreye girer ve yangın riskini önler. Uygulamada yangına karşı korunmada 300 mA’lik kaçak akım rölesi kullanılmaktadır.

Firmamız, elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, kaçak akım rölesi ölçümlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda dikkate alınan standartlar arasında şunlar sayılabilir: