Muayene

Elektrik Tesisat Kontrolleri

Elektrik Tesisat Kontrolleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince işletmelerin mevcut elektrik tesisatlarını yılda en az bir defa kontrol ettirmek zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kontrollerin elektrik mühendisleri, elektrik teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılması gerekmektedir. Söz konusu yönetmelik esaslarına göre çalışanların, işletmede kullanılan her türlü iş ekipmanları yüzünden doğrudan veya dolaylı olarak elektrik ile temas etmeleri riskinden korunması gerekmektedir. Yönetmeliği eklerinde (Ek 3), elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ve akümülatör, transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatların düzenli kontrollerinin yaptırılması öngörülmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen bu kontrollerde, yukarıda sözü edilen yönetmelik dışında, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve TS EN 60079 standardı dikkate alınmak zorundadır. Bu şekilde yapılan kontroller ve düzenlenen raporlar, iş sağlığı ve güvenliği yasal düzenlemelerine uygun olmakta ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.

Genel olarak elektrik tesisatının kontrolleri sırasında şu temel kontrollerin yapılması gerekmektedir: ana dağıtım panosu ve tali panolar, sigorta kutuları, makine ve ekipman elektrik hatları, prizler, jeneratör, kompresör, hidrafor pompaları, paratoner ve yıldırımdan korunma sistemleri.

Kontroller sırasında, bütün sigortalar, şalterler, kaçak akım rölesi, panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasiteleri, panolarda iletkenlerin bağlantıları, panolarda bulunan şalter, sigorta ve kaçak akım koruma düzeneği gibi ekipmanların etiketlendirilmesi, panolarda ve sigorta kutularında bulunan kabloların mekanik etkilere karşı güvenliği, topraklama iletkeninin son kullanıcı noktalarına kadar kesintisiz taşınmış olması, panoların dışarıdan gelebilecek mekanik etkiler ve sıcaklık etkilerine karşı güvenliği ve daha birçok nokta kontrol edilmekte, gerilim düşümü ölçümleri, topraklama ölçümleri, çevrim empedansı ölçümleri, izolasyon direnci ölçümleri ve gerekli diğer ölçümler yapılmaktadır.

Firmamız elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, elektrik tesisat kontrollerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu konuda firmamız, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK), TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.