Muayene

Özgül Direnç Ölçümü

Özgül Direnç Ölçümü

Toprak öz direnç ölçümülerinde çeşitli klasik ölçüm yöntemleri kullanılmaktadır. Genel olarak bütün geleneksel yöntemlerde, dört ölçüm kazığı, bir doğru üzerinde farklı aralıklarla toprağa çakılmaktadır. Küçük aralıklarla yapılan ölçümlerde özel geliştirilmiş ölçüm cihazları, büyük aralıklarla yapılan ölçümlerde ise voltmetre ampermetre yöntemi kullanılmaktadır.

Herhangi bir arazi üzerinde bir trafo veya santral istasyonu inşa edilecekse, ilk yapılması gerekli iş, bu arazi üzerinde toprağın öz direncini tespit etmektir. Bunun içinde genelde Megger cihazı kullanılarak ölçümler yapılmaktadır. Bu çalışma ile, trafo veya santral istasyonunun altına kurulacak topraklama şebekesinin bağlanacağı topraklama elektronlarının şekilleri ve yerleri tespit edilmiş olmaktadır. Topraklama elektrodlarının gömüleceği yerlerde toprağın özgül direncinin çok düşük olması, aynı zamanda bu özelliğini uzun yıllar koruyabilecek olması çok önemlidir. Bu nedenle özgül direnç ölçmeleri uzun vadede tekrarlanması gereken ölçümlerdir. Elektrik tesisinin kurulacağı arazi üzerinde yaz ve kış mevsiminde en azından beş yıl süre ile ölçümler yapılmalıdır.

Toprak özgül direnci ya da özgül toprak direnci, esas olarak kenarları 1 metre olan bir küp toprağın direnci anlamına gelmektedir. Direnç değerleri doğal olarak topraktan toprağa farklılık göstermektedir. Doğada bulunan bütün iletkenlerin direnç ölçümlerini yapmak mümkündür. Ayrıca bu değerler genelde sabittir. Ancak toprak, içinde bulunan son derece fazla değişken yüzünden, farklı sonuçlar vermektedir. Topraktan geçen akım, büyük bir yüzeyden geçmektedir. Bu yüzden topraklama sistemlerindeki akım yoğunluğu oldukça fazladır. Akımın toprağın ne kadar derinine ineceği, tamamen toprak özgül direncine bağlıdır. Toprak özgül direnci çok yüksek değilse, akımın yüzeyde veya ve derinlemesine ilerlemesi mümkündür. Bu arada toprak özgül direncinin, sıcaklık ve nem ile çok sıkı bir ilişkisi bulunmaktadır. Toprağın nem oranı yüksekse özgül direnci düşer. Aynı şekilde sıcaklık yüksekse özgül direnç düşer. Bataklıkları, özgül direnci en düşük topraklardır. Bataklıklarda direnç 30 ohm olurken, killi topraklarda 100 ohm, taşlı zeminlerde ise 3000 ohm civarındadır.

Firmamız, elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, özgül direnç ölçümlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.