Muayene

Seçici Topraklama Direnci Ölçümü

Seçici Topraklama Direnci Ölçümü

Topraklama sistemlerinin doğru kurulup kurulmadığını ve doğru çalışıp çalışmadığını belirlemeye yönelik çok fonksiyonlu ölçüm aletleri kullanılmaktadır. Seçici topraklama direnci ölçüm cihazları, farklı birçok ölçüm cihazının yaptığı işi tek başına yapmaktadır. Kontrol ve muayene hizmetleri veren kuruluşlar ve laboratuvarlar bu tür cihazları tercih etmektedir. Bu cihazlar, yeni yapılmış binalarda veya mevcut binalarda bulunan elektrik tesisatını, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde test etmektedir. Bu konuda en çok başvurulan standartlar şunlardır:

  • TS EN 61557-1 … Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar – Bölüm 1: Genel özellikler
  • TS EN 61557-2 … Bölüm 2: Yalıtım direnci
  • TS EN 61557-4 … Bölüm 4: Toprak bağlantısı ve eşpotansiyel kuşaklamanını direnci
  • TS EN 61557-5 … Bölüm 5: Toprağa göre direnç
  • TS EN 61557-7 … Bölüm 7: Faz sırası
  • TS EN 61557-10 … Bölüm 10: Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi ve izlenmesiyle
  • TS EN 61557-12 … Bölüm 10: Performans ölçme ve izleme düzenleri
  • TS HD 60364-4-44 Binalarda elektrik tesisatı – Bölüm 4: Güvenlik için korunma – Kısım 44: Aşırı gerilimlere karşı korunma alçak gerilim tesisatının yüksek gerilim sistemleri ile toprak arasındaki arızalara karşı korunması
  • TS HD 60364-4-41 … Kısım 41: Elektrik çarpmasına karşı korunma
  • TS HD 60364-5-54 … Kısım 54: Elektriksel teçhizatın seçilmesi ve montajı, topraklama düzenlemeleri ve koruyucu iletkenler

  Topraklama ölçümleri arasında şu temel hizmetler verilmektedir: izolasyon direnci ölçümü, prizden topraklama ölçümü, üç telli topraklama ölçümü, enerji altında topraklama ölçümü, enerji altında seçici topraklama ölçümü, hat empedansı testi, loop empedans testi ve kaçak akım rölesi testi. Bütün bu ölçümler ve testler elektrik mühendisleri, elektrik teknikerleri ve yüksek teknikerler gibi yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

  Firmamız, elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, seçici topraklama direnci ölçümlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu konuda firmamız, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK), TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.