Muayene

Yıldırım Koruma Ölçümleri

Yıldırım Koruma Ölçümleri

Yıldırım, yeryüzü ile bulutlar arasındaki elektrik yüklerinin hızlı bir şekilde boşalması olayıdır. Yıldırımların insan sağlığı ve mal güvenliği bakımından neden olduğu zararlı etkilerini ortadan kaldırmak veya hiç değilse minimuma düşürmek amacı ile binalara yıldırımdan korunma sistemleri kurulmaktadır. Paratoner, Faraday Kafesi veya benzer yıldırımdan korunma sistemleri, kurulu oldukları bina ve alanları yıldırımdan kaynaklanan zararlı etkilere karşı korumaktadır.

Yıldırımdan korunma sistemleri arasında en çok kullanılan sistem aktif paratonerlerdir. Bu paratonerler erken akış uyarı sistemi ile çalışmaktadır. Hem kurulumu kolay hem de etkin bir koruma sağladığı için günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Faraday Kafesi ise üç bölümden oluşmaktadır: yakalama ucu, iniş iletkeni ve topraklama sistemi. Bu sistem korunmak istenen alana belli mesafelerde kurulmaktadır. Ancak kurulum maliyeti yüksektir. Yine de çok etkin bir koruma sağladığı için, günümüzde Faraday Kafesi de kullanılmaktadır.

Kurulan sistemlerin doğru çalışması düzenli kontrollerin yapılmasına bağlıdır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esalarına göre, paratonerlerin en fazla birer yıllık dönemler halinde ölçümlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

Firmamız elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, yıldırım koruma ölçümlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 62305-1 Yıldırımdan korunma – Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 62305-2 … Bölüm 2: Risk yönetimi
  • TS EN 62305-3 … Bölüm 3: Yapılarda fiziksel hasar ve hayati tehlike
  • TS EN 62305-4 … Bölüm 4: Yapılarda bulunan elektrik ve elektronik sistemler
  • TS EN 62561-1 Yıldırımdan korunma sistemi bileşenleri (YKSB) – Bölüm 1: Bağlantı elemanları için özellikler
  • TS EN 62561-2 … Bölüm 2: İletkenler ve topraklama elektrodları için özellikler
  • TS EN 62561-3 … Bölüm 3: Kıvılcım atlama izolasyon aralıkları için özellikler
  • TS EN 62561-4 … Bölüm 4: İletken bağlayıcılar için özellikler
  • TS EN 62561-5 … Bölüm 5: Topraklama elektrodu muayene mahfazaları ve topraklama elektrodu sızdırmazlık elemanları ile ilgili kurallar
  • TS EN 50536 Yıldırımdan korunma – Şiddetli fırtına uyarı sistemleri