Muayene

Harmonik Enerji Analizleri

Harmonik Enerji Analizleri

Elektrik dağıtım sisteminden enerji alan bütün tüketiciler, kullandıkları cihazların bağlandığı noktanın kısa devre gücü oranı ile ilişkili olarak bozucu etkiler oluştururlar. Elektrik şebekelerinde en fazla karşı karşıya kalınan bozucu etkilerin nedenleri ve bunların şebekede yarattığı olumsuzluklar şu şekilde açıklanabilir:

  • Gerilimin genliğinde ve frekansında meydana gelen ani değişimler ve dalgalanmalar
  • Yük dengesizlikleri
  • Harmonikler veya ara harmonikler

Bu etkiler arasında tüketicilerin yaşadığı bir olumsuz durum, gerilimin dalgalanması yüzünden aydınlatma araçlarında oluşan ve ışık parıltısının dalgalanması olarak algılanan Fliker etkisidir. Uluslararası standartlara göre kabul edilebilir fliker seviyeleri şu şekildedir:

  • 380 kVolt ve üzeri çok yüksek gerilmde 0,85
  • 36 kVolt ile 380 kVolt arası yüksek gerilimde 0,97
  • Orta ve alçak gerilimde ise 1,15

Yarı iletken elemanların doğası gereği ve sanayide kullanılan transformatörler veya ark fırınları gibi bazı nonlineer yüklerin etkisi ile, akım ve gerilim dalga şekilleri, periyodik olmakla birlikte, sinüsoidal dalga ile frekans ve genliği farklı olan diğer sinüsoidal dalgaların toplamından oluşmaktadır. Temel dalga dışındaki bu sinüsoidal dalgalara harmonik adı verilmektedir. Bu duruma manyetik devrelerde doyma, güç kontrol elemanları, lineer olmayan yükler, doyma bölgesinde çalışan transformatör mıknatıslanma akımları, kesintisiz güç kaynakları, bilgisayarlar, fluoresant lambaları, elektronik balastlar, akü şarj sistemleri, yarı iletken kontrollü cihazlar ve deşarj lambaları neden olmaktadır.

Güç sistemlerinde harmonikli akım ve gerilimin bulunması, sinüsoidal dalganın bozulması anlamına gelmektedir. Harmonikler güç sistemlerinde, ilave kayıplar, rezonans olayları, gerilim düşmeleri, güç faktörünün değişmesi gibi bazı teknik ve ekonomik problemlere neden olmaktadır.

Harmonikler ile gerilim ve akım dalga şekillerinin bozulması, enerji sistemlerinde birçok problem yaratmaktadır. Örneğin, jeneratör ve şebeke gerilimi bozulmakta, gerilim düşmekte, enerji sistemindeki elemanlarda ve yüklerde kayıplar olmakta, endüksiyon tipi sayaçlarda yanlış ölçümler yapılmakta, şebekede rezonanslar olmakta ve bu yüzden aşırı gerilimler ve akımlar oluşmakta, koruma ve kontrol sistemlerinde sinyal hataları olmakta, izolasyon malzemeleri zarar görmekte ve elektrikli araçların ömürleri kısalmaktadır.

Firmamız elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, harmonik eneji analizlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.