Muayene

Elektriksel Kaynaklı Yangını Önleme Ölçümleri

Elektriksel Kaynaklı Yangını Önleme Ölçümleri

Elektrik yüzünden bir yangın çıkması için ortamda ark meydana gelmesi gerekmektedir. Ark, iki zıt yüklü kutup arasında elektrik akımının kısa devre yapması ile ortaya çıkan kıvılcımdır. Bir arkın meydana gelmesi için, elektrikli cihazların üzerinde bulunan izolasyon malzemesinin, hasar görmüş olması veya özelliğini kaybetmiş olması gerekmektedir. İzolasyon malzemeleri bazen dış koşullara, izolasyon malzemesinin aşırı ısınmasına ya da kutuplar arasında aşırı gerilim farkı ortaya çıkmasına bağlı olarak özelliğini kaybetmiş olabilir.

İzolasyon malzemesinin ısınmasına ise, elektrikli cihazların bağlantılarında ortaya çıkan gevşemeler, devreye kaldırabileceğinden fazla yük bağlanması, elektrik kablolarının, çektiği akıma göre küçük kesitli olması, ya da elektikli cihazların bakımlı tutulmaması gibi faktörler neden olabilir.

Bu durumlarda elektrik sigortası ve kaçak akım rölesi gibi koruma elemanları görevlerini yerine getirmezlerse, yangın çıkma ihtimali yükselmektedir. Genel olarak elektrik tesisatında, elektrik kaynaklı hasarlar ya devre kesici veya şalterli ekipmanların atmaları sırasında meydana gelen kıvılcımlar yüzünden ya da aşırı ısınma yüzünden kaynaklanan hasarlar yüzünden olmaktadır.

Elektriksel kaynaklı yangınların önlenmesi için bazı önlemlerin mutlaka alınması gerekmektedir. Örneğin,

  • Elektrik tesisatı mutlaka, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği gibi yasal düzenlemelere uygun olarak kurulmuş olmalıdır.
  • Trafo koruma röle ayarlarının doğru yapılmış olmalı ve trafoların bakımları, yetkili kişi veya kuruluşlar tarafından düzenli olarak yapılmış olmalıdır.
  • Nemli ve ıslak alanlarda antigron kablolar döşenmiş olmalıdır. Ayrıca nemli ve tozlu alanlarda IP54 standardına uygun prizler ve armatürler kullanılmalıdır.
  • Üretimde kağıt, talaş, pamuk veya bunlar gibi kolay yanıcı hammaddelerle çalışan veya depolama yapılan işletmeler, yangın riski yüksek yerlerdir ve yangına karşı uygun önlemler alınmış olmalıdır. Bu tür alanlarda elektrik tesisatı bulunmamalıdır.
  • Yanıcı kimyasallar gibi hammaddelerle çalışma yapılan alanlarda ve depolarda, elektrik panoları, prizler ve aydınlatmalar mekanın dışına alınmalıdır.
  • İşletmelerde bütün makinelere gidecek kabloların elektrik sigortaları ile korunması gereklidir. Sigorta seçiminde iletkenlerin standartlara uygun olması gerekmektedir. Kabloların işletme içinde düzensiz taşınması ya da kablo bağlantılarının sağlam yapılmaması yangın riskini yükseltmektedir.

Firmamız, elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, elektriksel kaynaklı yangınları önleme ölçümlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.