Muayene

Pano Testleri

Pano Testleri

Elektrik tesisat kontrollerinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esalarına göre, en fazla birer yıllık dönemler halinde topraklama ve paratoner kontrolleri ile birlikte yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu kontroller, elektrik tesisatının, iş sağlığı ve işçi güvenliğini sağlayıp sağlamadığını tespit etmek amacı ile yapılmaktadır. Elektrik tesisat kontrolleri, sadece sistemin ilk kurulduğu gün değil, sözü edilen yönetmelikte istendiği gibi her yıl yaptırılması gerekmektedir.

Bu kontrollerde, işletmede bulunan enerji odası, kablo şaftı, sayaç ve dağıtım panoları, buatlar, prizler ve aydınlatmalar tek tek incelenmekte ve tesisatın ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı araştırılmaktadır.

Elektrik tesisat kontrollerinde en önemli noktalardan biri elektrik panolarıdır. Elektrik panosu testleri kapsamında özellikle şu noktalar üzerinde durulmaktadır:

 • Bütün sigorta, şalter, kaçak akım rölesi (veya artık akım koruma düzeneği), şebeke prizi ve ups prizi gibi ekipmanların tespiti
 • Kaçak akım rölesi testleri (bu çalışmada açma akımı ve açma süresi tespit edilmektedir)
 • Kabloların kontrolü ve akım taşıma kapasitesinin ölçümü
 • İletkenlerin bağlantı kontrolleri
 • Panoların, dışarıdan gelecek elektriksel olmayan etkilere karşı ne kadar korunduğunun kontrolü
 • Panolarda ve sigorta kutularında bulunan kabloların mekanik etkilere ve yüksek sıcaklıklara karşı kontrolü
 • Tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaların kontrolü
 • Panolarda bulunması gereken elektriksel tehlike ve uyarı işaretlerinin olup olmadığının kontrolü
 • Şalter, sigorta ve kaçak akım rölesi gibi ekipmanların etiketlendirilmesinin kontrolü
 • Pano ve sigorta kutularında kabloların renk kodlamasına uygun olup olmadığının kontrolü
 • Topraklama ve nötr baralarının kontrolü
 • Topraklama iletkeninin son kullanıcı noktalarına kesintisiz taşınmış olup olmadığının kontrolü

Elektrik panosu testleri sırasında gerilim düşümü ölçümleri, topraklama ölçümleri, çevrim empedansı ölçümleri ve izolasyon direnci ölçümleri gibi elektriksel ölçümler de yapılmaktadır. Bu çalışmalarda modern teknolojik cihazlar kullanılmaktadır.

Firmamız elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, elektrik panolarının testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu konuda firmamız, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK), TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.