Muayene

Kısa Devre Koruma Ölçümleri

Kısa Devre Koruma Ölçümleri

Elektrik devreleri fiziksel nötr duruma dönmek için genelde toprak yolunu tercih etmektedir. Elektrik devrelerinde hatların bir şekilde birbirlerine değdiği veya sistemin toprak ile temas ettiği durumlara kısa devre denmektedir. Kısa devre durumunda direnç çok düşer. Bu durumda voltaj değeri düşmeye, akım değeri yükselmeye başlar. Elektrik devresi üzerinde yük miktarının artmasına paralel olarak kısa devre akımı da artmaktadır. Bu nedenle elektrik dağıtım ve iletim sistemleri gibi gücü daha yüksek olan sistemlerde, kısa devre çok önemli bir problemdir.

Kısaca bir elektrik tesisatında elektrikli cihazların kablolarının birbirine değmesi ile kısa devre oluşmaktadır. Bu olayın en kötü sonucu elektrik çarpması ve yangın tehlikeleridir. Kısa devre olması durumunda, devredeki toplam direnç düşmektedir. Bu durumda ana deveren geçen akım miktarı artmaktadır. Bu da sigortanın atmasına neden olmaktadır. Elektrik devresinden geçen akım miktarı çok yükseldiği zaman aşırı ısınmaya sebep olmaktadır. Elektrik devrelerinde sigorta kullanılması, bu tür tehlikelerden korunmak içindir. Devreden yüksek miktarda elektrik akımı geçince sigorta ısınmakta ve sigorta atarak devreyi kesmektedir. Aksi halde elektrik devresinde meydana gelen yük arttığı için ısınma sonucunda düşük dirençli hat yanmaya başlar. Bu ise yangın tehlikesi demektir.

Kısa devre akımlarından korunumak için sigorta, gerilim kesici veya otomatik şalter gibi anahtar sistemleri kullanılmaktadır. Bu ekipmanların hangisinin kullanılacağı, sistemin gücüne bağlı olarak değişmektedir. Örneğin konutlarda genelde kısa devreden korunmak için otomatik sigorta kullanılmaktadır. Ancak yüksek güçlü sistemlerde gerilim kesici ve ayırıcı ekipmanlar tercih edilmektedir.

Firmamız, elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, kısa devre koruma ölçümlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.  Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 60865-1 Kısa devre akımları – Etkilerin hesaplanması – Bölüm 1: Tarifler ve hesaplama yöntemleri
  • TSE IEC/TR 60865-2 Kısa devre akımları – Etkilerin hesaplanması – Bölüm 2: Hesaplama örnekleri
  • TS EN 60909-0 Üç fazlı A.A. sistemlerde kısa devre akımları – Bölüm 0: Akımların hesaplanması
  • TS EN 60909-3 Üç fazlı A.A. sistemlerinde kısa devre akımları – Bölüm 3: Aynı andaki iki ayrı hat toprak kısa devreleri esnasındaki akımlar ve toprağa akan kısmi devre akımları