Muayene

Elektriksel Akım Enerji Kalitesi Kontrolleri

Elektriksel Akım Enerji Kalitesi Kontrolleri

Bir elektrik sisteminde, gerilim, akım ve frekanstaki herhangi bir değişim yüzünden ortaya çıkan bir problem, kullanıcının sisteminde herhangi bir arıza veya istenmeyen bir çalışma şekli yaratmamalıdır. Bu sağlandığı takdirde elektrik enerjisinin kaliteli olduğu söylenebilir.

Elektrik enerjisinin kalitesini etkileyen faktörlerin başında, gerilim ve akım değerlerindeki darbeler ile değer değişiklikleri ve dalgalanmalar gelmektedir. Gerilim değişiklikleri ve dalgalanmalar, bir elektrik güç sisteminde ortaya çıkan anlık düşüşlerdir. Genelde birkaç saniye içinde gerilim düzelir. Aşırı gerilim ise yalıtım hatalarından veya reaktif gücün fazla karşılanması yüzünden meydana gelir. Yalıtımlı veya topraklı bir sistemde, faz ve toprak arasında bir yalıtım hatası meydana gelirse, toplu fazlardan toprak hattına verilen gerilim, fazdan faza verilen gerilime yükselebilir.

Kaliteli enerji, ancak kaliteli malzeme kullanıması ile mümkündür. Genel olarak enerji dağıtımı yapan şirketler kaliteli enerji temin etmek zorundadır. Kullanıcılar da sistemin enerji kalitesini bozmamak için gerekli önlemleri almak zorundadır. Eğer elektrik sisteminde doğrusal olmayan yükler varsa vakit geçirmeden harmonik ölçümler yapılmalı ve tesisat filitreli hale getirilmeli, doğrusal olmayan yüklerin önüne giriş koruma reaktörleri ilave edilmelidir.

Bugün sınai ve ticari faaliyetler yapılırken gerekli önemli girdilerin başında elektrik enerjisi gelmektedir. İdeal bir alternatif akım güç sisteminde elektrik enerjisinin üretilmesi, iletilmesi ve dağıtılması belli gerilim seviyelerinde yapılmaktadır. Ancak uygulamada gerekli koşullar her zaman tam olarak sağlanamamaktadır. Bu yüzden enerji kalitesi kavramı önem kazanmıştır. Enerji kalitesi kavramı, bir güç devresinde bulunan gerilim ve akım dalga şeklinin genlik, faz ve frekansı ile ilgili bütün konuları içine almaktadır.

Enerji kalitesinin bozulmasına neden olan faktörler, ani kesintiler, bunun sebep olduğu gerilim genliği ve frekansındaki değişimler, harmonikler ve yük dengesizlikleridir. Kaliteli elektrik enerjisi, belli bir noktasında gerilim, genlik ve frekansının anma değerlerini korumalıdır. Gerilimin genliğinin değişmesi, kesintiler, gerilim darbeleri, dalga şeklinin bozulması, frekans değişimleri ve üç faz dengesizlikleri, enerji kalitesizliğini göstermektedir.

Firmamız elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, elektriksel akım enerji kalitesi kontrollerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.