Muayene

Motopompların Muayenesi

Motopompların Muayenesi

Motopomplar, genelde itfaiye ekipleri tarafından kullanılan, taşınabilir pompalardır. Genel olarak sel baskınlarında suyun tahliye edilmesi amacı ile ya da yangınlara müdahale edilirken, göl, gölet, deniz, sarnıç, havuz ve akarsular gibi kaynaklardan su çekmek için kullanılmaktadır. Motopomlar benzinle çalışabildiği gibi bazı türleri elektrikle de çalışmaktadır. En basit ifadesi ile motopomp, motorla çalışan bir tulumbadır.

Hangi amaçla kullanılıyor olurlarsa olsunlar, motopomların her makinada olduğu gibi sürekli ve düzenli kontrol ve muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Motopomplar komple bir makinadır ve düzenli bakımları yapılmazsa, kaçınılmaz olarak beklenmedik zamanlarda arıza yapabilir. Bu arızalara ne kadar erken müdahale edilirse, ileride doğacak büyük boyutlu zararların önüne geçilmiş olmaktadır. Motopompların çalışmaları sırasında en fazla şu şekilde problem çıkarmaktadır: süzgeçler aşınmış ve yıpranmış olabilir, çarklarda ve çark kanatlarında yıpranma olabilir, veya çanakların ters dönüş yatakları bozulmuş olabilir. Bu problemler pompa debisinin düşmesine, basma yüksekliğinin azalmasına ve motorun verim kayıplarına neden olmaktadır.

İşyerlerinde iş makinaları ve ekipmanlarının kullanılmasına yönelik sağlık ve güvenlik yönünden alınması gereken asgari koşulları düzenleyen İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına göre motopompların, eğer standartlarda buna özel başka bir süre belirtilmemişse yılda en az bir kere kontrol ve muayene ettirilmesi gerekmektedir. Test ve muayene kuruluşlarında yetkili kişiler tarafından yapılacak kontroller, öncelikle motopompun, projede gösterilen kriterlere uygun olup olmadığına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Daha sonra yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlarda yer alan kriterlere uygun olup olmadığı araştırılmaktadır.

Firmamız, motopompların muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Özellikle yangın söndürme çalışmalarında kullanılan motopomplar için bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 9811 Yangın söndürücüler – Orta ve yüksek genleşmeli köpük sistemleri – Bakım ve denetleme
  • TS EN 671-3 Sabit yangın söndürme sistemleri – Hortum sistemleri – Bölüm 3: Yarı sert hortumlu hortum makaraları ve yassı hortumlu hortum sistemlerinin bakımı
  • TS EN 12416-1+A2 Sabit yangın söndürme sistemleri – Toz sistemleri – Bölüm 1: Bileşenlerin özellikleri ve deney metotları
  • TS EN 12845 Sabit yangın söndürme sistemleri – Otomatik sprinkler sistemleri – tasarım, montaj ve bakım