Muayene

Toprak Direnci Ölçümü

Toprak Direnci Ölçümü

Bütün enerji üretim, nakil ve dağıtım sistemlerinde genel olarak tesisi ve içindeki ekipmanları topraklamak için toprak içinde bir elektrot veya elektrotlar düzeneği kurulması gerekmektedir. Bu çalışmaya genel olarak topraklama denmektedir. Bu şekilde elektrik enerji sisteminde ortaya çıkacak problemlerde, arıza akımına bir dönüş yolu gösterilmiş olmaktadır. Topraklama çalışmaları çeşitli şekillerde yapılabilir. Ancak topraklama sisteminin yüksek direnç göstermemesi gerekmektedir. Aksi halde elektrik ile çalışan makinalar ve ekipmanlar üzerindeki gerilim toprağa geçemez ve bu durum insanların can ve mal güvenliği için tehlike oluşturur.

Bu yüzden, elektrik sisteminde olası problemler yaşamamak için ya da olası zararları en düşük seviyede tutmak için sistemde mevcut santral, transformatör istasyonları veya trafoların topraklama dirençlerinin bir program dahilinde düzenli aralıklarda ölçülmesi gerekmektedir. Bu ölçümler sonucunda belirlenen sınır değerlerin üzerinde bulunan topraklama direnç seviyeleri mutlaka normal değerlere düşürülmelidir.

Çeşitli elektrikli cihazlar için kabul edilen sınır topraklama dirençleri şu şekildedir: büyük santraller ve transformatör istasyonlarında 1 Ohm, ikinci derecede önemli kabul edilen tesisatlar ve transformatör istasyonlarında 10 Ohm ve bütün diğer santraller ve transformatör istasyonlarında 5 Ohm.

Topraklama dirençlerini ölçüm çalışmalarında yaygın olarak Megger cihazı kullanılmaktadır. Bu cihaz çalışırken, AC gerilim düşümünü esas almaktadır. Megger cihazı ile toprağa, şebeke gerilimi frekansından farklı bir alternatif gerilim gönderilir. Topraktan alınan aynı frekanslı gerilim izlenerek ölçüm yapılır. Toprak direncinin ölçülmesi sırasında toprak içinde yardımcı topraklamalar yapılır. Klasik toprak megerlerinde üç elektrod bulunmaktadır: toprak elektrodu (E), akım elektrodu (C) ve potansiyel elektrodu (P). Ancak iki kazıklı ölçüm şeklidir daha yaygın kullanılmaktadır.

Firmamız, elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, toprak direnci ölçümlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda şu standart dikkate alınmaktadır:

  • TSE K 187 Nötr topraklama dirençleri

Bu arada TSE kuruluşu şu iki standart üzerinde de çalışmalarını sürdürmektedir:

  • TST 2017114895 Nötr topraklama dirençleri
  • TST 2016114274 Elektrik sistemlerinde öz direnç ve topraklama yayılma direnci ölçüm metotları ve değerlendirilmesi (Elektriksel) (bu standart üzerinde çalışmalar devam etmektedir)