Muayene

Fazlardaki Dengesiz ve Aşırı Yüklenme Ölçümleri

Fazlardaki Dengesiz ve Aşırı Yüklenme Ölçümleri

Kullanılan elektrik enerjisinin önemli bir kısmı, üç fazlı olarak kullanılmaktadır. Fazlardaki dengesizlik de genelde üç fazlı sistemlerde, fazlarda gerilim değerlerinin birbirine eşit olmaması yüzünden kaynaklanır. Bu tür faz dengesizliklerinin, motorlar, trafolar ve başka elektrikli cihazlar üzerinde çok fazla olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bir fazın eksik olması ise faz degesizliğinde en kötü durumdur. Kabul edilebilir faz dengesizlik değeri yüzde 1’in altıdır. Enerji kalitesini etkileyen başlıca faktörler gerilim düşümü, gerilim yükselmesi, gerilim kesintisi ve gerilim dengesizliğidir.

Fazlardaki gerilim dengesizlikleri, her fazın yüklenmesi veya empedansı ile ilgili bir konudur. Çünkü sistemde çekilen akımlar her fazda farklı gerilim düşüşlerine neden olmaktadır. Eğer akım taşıyan iletkenlerin empedansları birbirinden farklı ise, akımlar eşit olarak çekilse de değişik gerilim düşüşlerine neden olunmaktadır. Bir fazdan çok yüksek akım çekildiği zaman da faz gerilimleri farklı olmaktadır. Faz dengesizlikleri elektrik şebekesinden kaynaklanıyor da olabilir. Trafo gerilim kademelerinde farklı faz kademeleri bulunuyor olabilir. Fazlardaki gerilim dengesizliği ve aşırı yüklenmeye müdahale edebilmek için öncelikle, bunun kaynağı tespit edilmelidir.

Fazlardaki dengesizlikler ve aşırı yüklenmeler en fazla elektrik motorlarında, trafolarda, jeneratörlerde ve kablolarda kendisini göstermektedir. Elektrik sisteminde gerilimde yüzde 1 faz dengesizliği varsa, bu durum elektrik motorları tarafından çekilecek faz akımlarında 10 katı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ise motorların momentini ve hızını düşürür, hatta yanmasına neden olabilir. Elektrik motorunun normal sıcaklığından 10 derece fazla ısınması demek, izolasyon ömrünün yarıya inmesi demektir. Faz dengesizliği yüzde 1’in altında kaldığı sürece motorlar çalışabilir, ancak verimi düşer. Çünkü motor ısınmaya başlar.

Elektrik sisteminde faz dengesizliği ve aşırı yüklenme durumu varsa yüklerin dengeli dağıtımı gözden geçirilmek zorundadır. Yetkili kontrol ve muayene kuruluşları tarafından bu ölçüm hizmetleri verilmektedir.

Firmamız elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, fazlardaki dengesiz ve aşırı yüklenme ölçümlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu konuda firmamız, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK), TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.