Muayene

Pompa Ölçümleri

Pompa Ölçümleri

Pompalar günlük yaşamda birçok yerde kullanılmaktadır, ama insanlar genelde bunun farkında olmazlar. Örneğin bir apartmanda yüksek katlara suyun çıkması bu pompalar sayesinde olmaktadır. Normal koşullarda pompaların gürültüsüz bir şekilde çalışması gerekir. Yine de bir gürültü varsa, bunun normal mi yoksa bir sorunun işaret mi olduğu iyi anlaşılmalıdır. Bu gürültünün bir kısmı pompalama sisteminin bağlantıları, birleştirilmiş boru tesisatı veya borulardaki sıvılar yüzündEn olabilir. Bu yüzden pompalarda gürültü, hidrolik iletim, yapısal iletim ve hava yolu ile iletim gibi farklı açılardan ele alınmaktadır.

Gürültü kontrolunda gürültü ölçümleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu ölçümlerden amaçlanan, gürültünün kaynağını bulmak ya da belli bir noktadaki gürültü seviyesini tespit etmektir. Bu arada gürültünün frekans dağılımı da tespit edilmektedir. En fazla, istenilen bir yerdeki gürültü seviyesinin saptanmasına çalışılmaktadır. Pompa gürültü ölçümleri, pompanın çevreye yarattığı gürültünün standartlara uygun olup olmadığını veya bir işletmede gürültü seviyesinin istenen sınırlar içinde olup olmadığını belirlemek için yapılmaktadır. Bu ölçümler için bu amaçla geliştirilmiş ses seviyesini ölçen cihazlar kullanılmaktadır.

Firmamız, elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, pompa ölçümlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda dikkate alınan standartlar arasında şunlar sayılabilir:

  • TS EN ISO 2151 Akustik – Kompresörler ve vakum pompalar için gürültü deney kodu – Mühendislik yöntemi (Derece 2)
  • TS prEN 255-7 Isı pompaları, elektrik enerjisiyle tahrik edilen – Kompresörle çalışan – Bölüm7: Isı pompaları ve kullanma sıcak suyu hazırlamada kullanılan ısı pompaları – Hava kaynaklı gürültünün ölçülmesi-Ses gücü seviyesinin tayin edilmesi
  • TS EN 16644 Pompalar – Rotodinamik pompalar – Isıtma tesisatları ve evsel kullanım sıcak su tesisatları için 200 Wat’ı aşmayan anma güç girdisine sahip salmastrasız devir daim pompaları – Yapısal ve sıvı kaynaklı gürültünün ölçümü için gürültü deney kodu (titreşim akustiği)
  • TS EN ISO 20361 Sıvı pompaları ve pompa üniteleri – Gürülte deney kodu – Doğruluk sınıfı 2 ve doğruluk sınıfı 3
  • TS EN 12102 İklimlendirme cihazları – Isı pompaları ve nem gidericiler elektrik enerjisiyle tahrik edilen kompresörle çalışan hava kaynaklı gürültü ölçümü – Ses güç seviyesinin belirlenmesi