Muayene

İzolasyon Direnci Ölçümü

İzolasyon Direnci Ölçümü

Bütün elektrikli cihazların, hem üretim aşamalarında hem de daha sonraki bakım ve onarım hizmetleri sırasında yapılması gereken testlerden biri izolasyon direnci ölçümüdür. Bu ölçümler ile insanların can ve mal güvenliğini tehidt eden arızalar tespit edilmektedir. Elektrik ile çalışan bütün cihazlarda, normal olarak gerilim bulunan kısımlar ile gerilim bulunmayan kısımlar arasında yalıtım sağlanmak zorundadır. Aksi halde, elektrik enerjisinin olmaması gereken noktalarda elektrik bulunabilir ve tehlike oluşturabilir. Sadece dış yüzeyler açısından değil, bu cihazların içindeki kısımlarda da yalıtkanlık sağlanmalıdır. Cihazların normal çalışması açısından bu durum çok önemlidir.

Esas olarak yalıtkan maddeler, ısı, ses ve elektrik akımını bulundukları noktanın çevresine iletmeyen maddelerdir. Yalıtkan maddeler, kullanıldıkları yere göre farklılık gösterebilir. Çünkü ses için çok iyi olan bir yalıtkan, ısı yalıtımnda etkili olmayabilir, ya da elektrik akımını kolayca geçirebilir.

Elektriksel bakımdan yalıtkanlık, basit bir anlatım ile elektriği iletmeme durumudur. Fiziksel olarak bakıldığında bütün maddelerin iletkenlik özelliği bulunmaktadır, ancak bazı maddeleri dayanım gücü fazla olurken, bazı maddeler çok daha fazla iletkendir. Buna yalıtkanlık direnci adı verilmektedir. Elektrik akımı, bu direnç değerinin üzerine çıktığı anda, madde elektriği iletir. İzolasyon direncini hesaplamak için önce sabit bir gerilim uygulanır ve akım ölçülür. Gerilim değerinin akım değerine oranı izolasyon direncini göstermektedir.

İzolasyon testleri çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır. Örneğin bu yöntemlerden biri yüksek gerilim izolasyon testidir. Bu yöntem ile test yapılırken kabloya zarar vermeyecek bir gerilim uygulanır. Yalıtkanlık direncini ölçen çeşitli izolasyon test cihazları bulunmaktadır. Bunların hepsi de farklı kademelerde doğru akım üreten birer jeneratördür. Bu cihazlara genel olarak İzolasyon Megeri de denmektedir. Bu cihazlar, büyük motorların izolasyon direnç testlerini yaparken kullanılmaktadır. Aynı zamanda alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim kabloları, elektrik cihazları ve transformatörlerin izolasyon direnç testlerinde, kezayüksek gerilim jeneratörlerinin izolasyon direnç testlerinde de kullanılmaktadır.

Firmamız, elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, izolasyon direnci ölçümlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu konuda firmamız, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK), TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.